sobota, 22 lutego 2020 r.

Inauguracja

W sobotę 19 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem nowego Prymasa Polski abp. Henryka Muszyńskiego. Eucharystię koncelebrowali wszyscy przybyli na uroczystości inauguracyjne kardynałowie, arcybiskupi i biskupi - w sumie 39 hierarchów.

W Gnieźnie obecni byli m.in.: prymas-senior kard. Józef Glemp, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa, emerytowany metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz, nuncjusz apostolski w Polsce abp. Józef Kowalczyk, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik. We Mszy św. uczestniczyli także: abp Szczepan Wesoły z Rzymu, abp Tomasz Peta z Kazachstanu, bp Władysław Blin z Białorusi oraz bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polsko-Katolickiego reprezentujący Polską Radę Ekumeniczną. Obecny był także abp Kazimierz Nycz z Warszawy, abp Marian Gołębiewski z Wrocławia, abp Damian Zimoń z Katowic, abp Sławoj Leszek Głodź z Gdańska, abp Stanisław Nowak z Częstochowy, abp Władysław Ziółek z Łodzi oraz abp Andrzej Dzięga, ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Procesja hierarchów wyruszyła z rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich do katedry tuż po godzinie 13. Orszakowi towarzyszyło bicie w dzwony. Nowy Prymas miał na sobie purpurowy płaszcz należący do kard. Wyszyńskiego. W bramie Bazyliki, przy zabytkowych Drzwiach Gnieźnieńskich, Prymas Muszyński ucałował krzyż legacki, który odtąd będzie mu towarzyszył we wszystkich celebracjach liturgicznych.
Po zajęciu miejsca w prezbiterium w imieniu abp. Muszyńskiego wszystkich przybyłych witał gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak. Następnie nowy Prymas przywdział zabytkowe szaty liturgiczne i insygnia biskupie: czerwono-złotą mitrę wykonaną w Rzymie w 1777 roku i przekazaną katedrze gnieźnieńskiej mocą testamentu przez abp. Antoniego Ostrowskiego oraz utrzymany w podobnych barwach atłasowy ornat wykonany najprawdopodobniej we Francji w XVIII wieku i ufundowany przez biskupa krakowskiego Jana Lipskiego. Ponadto XIII wieczny pierścień należącego najprawdopodobniej do abp. Jakuba Świnki, XIX – wieczny pektorał (krzyż biskupi) kard. Mieczysława Halka – Ledóchowskiego oraz pastorał kard. Stefana Wyszyńskiego wykonany na Tysiąclecie Chrztu Polski.
W czasie liturgii używany był kielich z agatową czaszą, który tradycja wiąże z osobą św. Wojciecha.
W Mszy św. prócz licznie zgromadzonego duchowieństwa, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych, zaproszonych gości, a także najbliższych nowego Prymasa Polski uczestniczyli także licznie wierni z archidiecezji gnieźnieńskiej.

Tytuł Prymasa Polski wraca do arcybiskupa gnieźnieńskiego na mocy decyzji podjętej przez papieża Benedykta XVI w 2006 roku. Ojciec Święty zdecydował wówczas, że stanie się to faktem z chwilą ukończenia przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa 80. roku życia, co miało miejsce w dniu wczorajszym. Decyzję swoją papież motywował względami historycznymi i prawnymi, przemawiającymi za Stolicą Gnieźnieńską, jako pierwszą polską archidiecezją metropolitalną, gdzie przechowywane są relikwie św. Wojciecha, patrona Polski.

Obecnie godność Prymasa Polski jest godnością wyłącznie honorową, bez przysługującej jej w dawnych czasach jurysdykcji. Kompetencje nowego Prymasa określa szczegółowo nowy statut Konferencji Episkopatu Polski, który stanowi, że Prymas Polski zachowuje honorowe pierwszeństwo wśród biskupów, jest członkiem Rady Stałej Episkopatu i obok kardynałów kierujących diecezjami, jest faktycznie jedynym niewybieralnym członkiem tejże Rady, co zapewnia jemu znamię jedności i ciągłości.

Z okazji powrotu godności Prymasa Polski do arcybiskupa gnieźnieńskiego Poczta Polska wydała okolicznościowe znaczki pocztowe o nominale 1,30 zł. Widnieje na nich wizerunek abp. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski, oraz fragment wzoru haftu podhalańskiego. Znaczki emitowane są w małym nakładzie 300 szt. i nie będą dostępne w sprzedaży.

Poczta Polska wydała również okolicznościowe kartki pocztowe z wizerunkiem abp Mikołaja Trąby – pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego noszącego tytuł Prymasa Polski oraz z wizerunkiem przyjmującego tę godność abp. Henryka Muszyńskiego.

Z okazji inauguracji wybito również pamiątkowe medale z wizerunkiem gnieźnieńskiej katedry oraz herbem nowego Prymasa. Herb ten będzie się różnił od arcybiskupiego herbu metropolity gnieźnieńskiego liczbą chwostów na sznurach. W herbie arcybiskupa było ich po dziesięć, w herbie prymasa jest ich po piętnaście.

Polecamy