sobota, 22 lutego 2020 r.

List papieża Benedykta XVI do abp. Henryka Muszyńskiego z okazji inauguracji jego posługi jako Prymasa Polski

Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Henryka Józefa Muszyńskiego
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
i Prymasa Polski


W dniu 1 listopada 2006 roku, w liście skierowanym do Kardynała Józefa Glempa, na zakończenie jego posługi Arcybiskupa Warszawy, postanowiłem, że gdy ukończy 80. rok życia, tytuł Prymasa Polski zostanie przywrócony Arcybiskupowi Gniezna, z motywów historycznych i prawnych, które dotyczą tej stolicy.

Była ona pierwszą polską stolicą metropolitalną i tu czczone są relikwie św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, pierwszego Patrona Polski, które są jednym z największych skarbów Narodu polskiego, a których „kustoszem” tradycyjnie jest Arcybiskup Gnieźnieński.

Dlatego 19 grudnia br. Wasza Ekscelencja obejmie tytuł Prymasa Polski, który od tej pory znów będzie związany z tytułem Arcybiskupa Gnieźnieńskiego durante munere.

Honorowy tytuł Prymasa Polski, z kompetencjami określonymi w Statutach Konferencji Episkopatu Polski, cieszy się wielkim szacunkiem i znaczeniem w polskim Narodzie i jest znakiem jedności polskich katolików.

Przyzywając wstawiennictwa Patrona św. Wojciecha i bł. Radzyma Gaudentego, pierwszego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, z serca udzielam Waszej Ekscelencji, Archidiecezji Gnieźnieńskiej i całemu umiłowanemu Narodowi polskiemu Apostolskiego Błogosławieństwa.


Benedykt XVI


W Watykanie, 8 grudnia 2009 r.

Polecamy