sobota, 22 lutego 2020 r.

Prymas Polski - mamy dwóch nowych orędowników

Mamy pewność, że mamy dwóch nowych orędowników – powiedział KAI nowy Prymas Polski, komentując podpisane dziś przez Benedykta XVI dekrety o heroiczności cnót Jana Pawła II i o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki.
Zdaniem abp. Henryka Muszyńskiego obie te postaci, wyznaczające wzorzec męczeństwa na dziś, są nadzwyczaj komplementarne. - Ks. Jerzy jest męczennikiem krwi a Jan Paweł II męczennikiem w swym powołaniu – powiedział. - Jan Paweł II wszystko co otrzymał, wszystko oddał w służbie Kościołowi” – podkreślił hierarcha.
- Zarówno Jan Paweł II jak i ks. Popiełuszko pokazują nam dobitnie, że pełne chrześcijaństwo jest to święte chrześcijaństwo – skonstatował Prymas Polski. Abp Muszyński dodał, że fakt podpisania wspomnianych dekretów przez Ojca Świętego, „dodatkowo opromienia ten dzień”, w którym przejmuje funkcję Prymasa Polski. „Wielka radość i wielka wdzięczność. Jest to decydujący krok w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II” – powiedział KAI metropolita gnieźnieński.

mp / Gniezno
za: KAI

Polecamy