piątek, 28 lutego 2020 r.

Spotkanie rolników

Blisko 40 liderów środowisk rolniczych z dekanatów: Gniezno I, Gniezno II, Kiszkowo, Kłecko, Pobiedziska, Rogowo i Żnin uczestniczyło 5 grudnia w adwentowym dniu skupienia, który odbył się w Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym Towarzystwa Czytelni Ludowych w Gnieźnie. Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo Słowa Bożego, które poprowadził ks. Mariusz Wieczorkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Pawłowie. Obecni wysłuchali także wykładu mgr. inż. Sławomira Gacka, Dyrektora Krajowego Centrum Promocji i Namnażania EM-FarmingTM - Grupa EM-World Polska nt. mikroorganizmów w życiu ziemi. Spotkanie zorganizował rejonowy duszpasterz rolników ks. kan. Mirosław Kędzierski, proboszcz parafii pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku. Uczestniczyli w nim także dekanalni duszpasterze rolników oraz ks. kan. Alojzy Święciechowski.

Polecamy