środa, 26 lutego 2020 r.

Tacy sami

Problemy seksualności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną były głównym tematem konferencji, która odbyła się 24 listopada w gnieźnieńskim Kolegium Europejskim. Spotkanie zorganizowała Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, by – jak tłumaczył jej dyrektor ks. Jacek Dziel – z jednej strony poszerzyć wiedzę rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej przełamać pewne tabu, które wokół tego tematu istnieje. Do udziału w dyskusji zaproszono wybitnych specjalistów, którzy na co dzień, zajmują się powyższymi problemami: ks. Antoniego Bartoszka z Caritas Archidiecezji Katowickiej, autora książki „Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologiczno-moralne”, który mówił o seksualności osób niepełnosprawnych jako darze i zadaniu oraz Krzysztofa Lauscha, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, od ponad 30 lat pracującego z osobami niepełnosprawnymi, który przybliżył problematykę seksualności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Podczas spotkania głos zabrały także: Kamilla Kropidłowska z WTZ w Kłecku, s. Rafała z DPS w Mielżynie, Mariola Sochacka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku oraz Aleksandra Kielar z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie.

Polecamy