środa, 26 lutego 2020 r.

Zmarł ks. kan. Ludwik Gładyszewski (wspomnienie)

19 grudnia zmarł ks. kan. dr Ludwik Gładyszewski. Ks. Ludwik Gładyszewski do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wstąpił w 1951 r., a w 1957 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Lucjana Bernackiego. Przez rok pracował jako wikariusz w Wągrowcu, następnie skierowany został na studia specjalistyczne z filologii klasycznej na KUL. Po ich ukończeniu podjął pracę na PWSD w Gnieźnie, ucząc łaciny i greki, a także języka polskiego i niemieckiego.
W 1970 r. został proboszczem parafii pw. św. Jakuba w Modliszewku, nadal prowadząc wykłady, oprócz PWSD również w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, gdzie uczył patrologii i filozofii starożytnej.
Od 1994 r. był sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Wiary. Jako postulator diecezjalny przeprowadził proces informacyjny beatyfikacji ośmiu sług Bożych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który kontynuowany w zakresie ogólnopolskim w procesie 108 Męczenników zakończył się ich beatyfikacją 12 czerwca 1999 r. Był w stałym kontakcie z Zakładem Badań nad Antykiem przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez lata podejmował prace zlecane przez Kurię Metropolitalną i Trybunał Metropolitalny, był autorem wielu tłumaczeń tekstów łacińskich – jego autorstwa jest między innymi przekład „Obrzędów wtajemniczenia chrześcijańskiego dla dorosłych” dla Komisji Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski. Opublikował szereg artykułów i kilka książek poświęconych starożytności chrześcijańskiej i męczennikom gnieźnieńskim. Brał czynny udział w pracach nad przygotowaniem nowego polskiego przekładu tekstów Soboru Watykańskiego II.

Msza św. pogrzebowa odprawiona została w środę 23 grudnia o godz. 10, pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Henryka Muszyńskiego. Ks. kan. Ludwik Gładyszewski pochowany został na cmentarzu św. Piotra i Pawła w Gnieźnie.

Polecamy