środa, 12 sierpnia 2020 r.

Abp Muszyński do kapłanów

- Kluczem do wszystkiego jest wierność powołaniu, wierność miłości, którą Chrystus nas umiłował, przez którą nas wezwał i którą podtrzymuje w nas w naszej posłudze – mówił abp Henryk Muszyński podczas Mszy św. Krzyżma sprawowanej w Wielki Czwartek przed południem w katedrze gnieźnieńskiej. W Eucharystii uczestniczyło blisko 300 kapłanów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.
- Rachunek sumienia, który dziś czynimy wraz z odnowieniem naszych przyrzeczeń kapłańskich, to przede wszystkim rachunek z tej właśnie miłości. Czy jest większa niż wtedy, gdy Chrystus nas powołał? Czy jest większa niż przed rokiem? Większa niż wczoraj? Czy jest w mojej duszy aspiracja na miarę miłości Chrystusa? – pytał abp Muszyński i odpowiadał – Jeśli obumiera aspiracja, obumiera także kapłaństwo.
Podkreślił również, że istotą odnowienia przyrzeczeń kapłańskich jest ustawiczne dorastanie do pełni, która jest nie tylko objawiona, ale każdego dnia od nowa ofiarowana w Jezusie Chrystusie – do pełni miłości i świętości.
- Pragniemy dziś powiedzieć – trwamy! Pragniemy wzrastać w przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Mamy tę świadomość, że wybrał nas z miłości, a nie dlatego, że byliśmy lepsi – mówił abp Muszyński.
Przypomniał również przesłania, które Jan Paweł II skierował do kapłanów w 1979 roku na Jasnej Górze. Mówił wówczas: „(...) od was zleży w dużej mierze los Kościoła (...) Wasze posłannictwo wymaga głębokiej świadomości wielkiej misji, jaką otrzymaliście (...) chodzi przecież o Kościół Chrystusowy. Jakiż szacunek i miłość powinien w nas wzbudzać ten fakt, że mamy służyć z radością w świętości życia.
- Nie można wypełniać tej wzniosłej i wymagającej służby bez jasnego, zakorzenionego przekonania co do waszej tożsamości kapłanów Chrystusowych, depozytariuszy i szafarzy Bożych tajemnic , narzędzi zbawienia ludzi – stwierdził abp Muszyński. Prosił również o modlitwę i pamięć za tych, których Chrystus wyświęcił za jego pośrednictwem, a którzy dziś nie pełnią już posługi kapłańskiej. „Oni noszą znamię Chrystusowego kapłaństwa kimkolwiek są i gdziekolwiek przebywają. Otoczmy ich miłością, pamięcią, modlitwą. Mają prawo do tego” – dodał metropolita gnieźnieński.

za KAI

Polecamy