piątek, 18 września 2020 r.

Jubileusz ogniska misyjnego w PWSD

 

W lutym minęła 80. rocznica powstania Ogniska Misyjnego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jest to jedno z najstarszych kleryckich kół misyjnych w Polsce.

 

Ognisko powołał do życia w 1929 roku ówczesny wicerektor seminarium ks. Kazimierz Kowalski, późniejszy biskup chełmiński. On również został jego pierwszym dyrektorem. Funkcję tą pełnił dwukrotnie: do 1935 roku i w latach 1945-46, kiedy to sprawował urząd rektora seminarium. Spośród alumnów wybrano również prezesa i powołano zarząd, który początkowo działał przez rok, a później dwa lub trzy lata. Do lat 70. działalność ogniska jest mało znana, nie zachowały się bowiem żadne kroniki, ani sprawozdania. Na późniejszą aktywność nieco światła rzucają zapiski z kroniki seminaryjnej, w której skrupulatnie odnotowano m.in. wizyty misjonarzy i wyjazdy alumnów na Niedziele Misyjne.


W 1970 roku opiekunem Ogniska Misyjnego został ks. kan. Stefan Fiutak, któremu Kuria Metropolitalna w Gnieźnie zleciła kierowanie animacją misyjną na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Za jego „kadencji” patronem ogniska został św. Franciszek Ksawery, a krajem patronackim Papua Nowa Gwinea, z tej racji, że to właśnie tam w 1974 roku pojechali pierwsi misjonarze z archidiecezji gnieźnieńskiej: ks. Zbyszko Hanelt, ks. Kazimierz Muszyński oraz ks. Andrzej Grzela. Gościli oni zresztą w seminarium niejednokrotnie dzieląc się z alumnami swoimi przeżyciami i doświadczeniem. Kleryków odwiedziły również takie osobistości, jak Matka Teresa z Kalkuty, czy dr Wanda Błeńska – świecka misjonarka, która przez ponad 40 lat pracowała wśród trędowatych w Afryce.

 

Do stałych i naczelnych elementów działalności ogniska należał odbywający się raz w miesiącu Dzień Misyjny. Alumni przygotowywali także gazetki ścienne, organizowali zbiórki pieniędzy, książek, środków czystości i innych niezbędnych rzeczy dla krajów misyjnych. Pamiętali także o misjach w codziennej modlitwie. Od początku działalności ze szczególną starannością przygotowywali się do Tygodnia Misyjnego oraz inaugurującej go Niedzieli Misyjnej, podczas której głosili okolicznościowe kazania w różnych parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej, wyświetlali filmy oraz wspólnie z wiernymi modlili się w intencji misjonarzy. Z okazji Tygodnia Misyjnego w seminarium organizowano również wieczornice. Podczas jednego z takich spotkań kilkunastominutową pogadankę nt. misji wygłosił kleryk Tomasz Peta, dziś arcybiskup Astany w Kazachstanie.

 

Polecamy