piątek, 18 września 2020 r.

Komu nasze procenty?

Przekazanie 1% podatku na potrzebujących jest dziecinnie proste - wystarczy wpisać w deklarację podatkową nazwę instytucji, numer KRS oraz kwotę. Nic nas to nie kosztuje – jeśli nie przekażemy naszych pieniędzy sami, trafią do budżetu państwa, który zdecyduje za nas.
Prezentujemy instytucje znajdujące się na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, uprawione do otrzymywania 1% naszych podatków.

 

 

• Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, KRS 0000195886


Placówki prowadzone przez Caritas AG:

Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołodrąbiu: stale przebywa tu 44 wychowanków. W placówce znajdują się pracownie: informatyczna, logopedyczna, studio muzyczne, gabinet psychologiczny.

 

Centrum Pomocy Bliźniemu w Gnieźnie: magazyn i warsztat z odzieżą oraz meblami, a także stołówka dla osób bezdomnych. W magazynie osoby ubogie mogą otrzymać meble, sprzęt RTV/AGD oraz odzież i obuwie.

 

Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy: ochronka przedszkolna oraz placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież mogą liczyć tu na pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych.

 

Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu: warsztat terapii zajęciowej i świetlica socjoterapeutyczna. W warsztatach uczestniczy 20 dorosłych osób z lekką, umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością. W świetlicy nauczyciele - wolontariusze pomagają dzieciom i młodzieży w odrabianiu zadań domowych.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku: placówka obejmującą opieką 35 osób z upośledzeniem fizycznym, umysłowym oraz chorych psychicznie. W ramach warsztatu działają pracownie gospodarstwa domowego, stolarska, introligatorska, ceramiczna.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielicach: z zajęć w placówce korzysta 30 osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. W placówce funkcjonują pracownie ceramiki i rzeźby, plastyczna, ogrodnicza, stolarska, gospodarstwa domowego oraz krawiecka.

 

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra” w Chodzieży: na zajęcia uczęszcza średnio 45 dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych. Podopieczni mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu szkolnych problemów. Mogą również brać udział w zajęciach rekreacyjnych.


Caritas AG prowadzi również w Gnieźnie Dom Matki i Dziecka oraz Ośrodek Miłosiernego Samarytanina.

 

 

 


• Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II  w Murowanej Goślinie, KRS 0000056937


Celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych niezamożnych. Fundacja wspiera młodzież stypendiami, umożliwiając jej  koncentrowanie się na zdobywaniu wiedzy, bez konieczności dodatkowego zarobkowania.

 

 

 


• Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II w Chodzieży, KRS: 0000249628


Celem działania Fundacji jest między innymi rozbudowa Centrum im. Jana Pawła II, wspieranie budowy nowego kościoła na Kotliny Karczewnika oraz promocja nauczania Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 


• Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia w Gnieźnie, KRS 0000075432


Stowarzyszenie istnieje w Polsce ponad 350 lat. Celem stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla wspierania i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

 

 

 


• Kalwaria Pakoska w Pakości, KRS 0000282780


Najstarsza, po sławnej Zebrzydowskiej, kalwaria w Polsce, nazywana „kujawską Jerozolimą”. Składa się z  Kościoła Ukrzyżowania i 25 barokowych kaplic. Stan techniczny wielu z nich jest już bardzo zły, w kilku przypadkach istnieje zagrożenie katastrofy budowlanej. Wszystkie prace są kosztowne, gdyż wymagana jest przy nich kompleksowa dokumentacja całego zespołu kalwaryjskiego.

 

 

 


• Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, KRS 0000058949


Stowarzyszenie prowadzi m. in. hospicjum, obejmujące terminalnie chorych niezależnie od ich przekonań religijnych. Zapewnia całodobową opiekę stacjonarną lub bezpośrednią opiekę lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta, pomoc wolontariuszy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin, pomoc duszpasterską, szkolenie rodzin w zakresie opieki nad chorymi w domu, wsparcie osieroconych rodzin.

 

 


 
• Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy, KRS 0000035231


Stowarzyszenie wydaje codziennie ponad 100 gorących posiłków. Organizuje także specjalne spotkania przy wspólnym stole z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Prócz stołówki członkowie Stowarzyszenia zorganizowali także tzw. Dom Dziennego Pobytu, w którym dach nad głową otrzymują osoby bezdomne i samotne. Prowadzone jest także poradnictwo terapeutyczne.

 

 

 


• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" w Łopiennie, KRS 0000300244


W prowadzonym przez siostry Elżbietanki Domu Pomocy Społecznej przebywa 50 dzieci z różnymi schorzeniami układu nerwowego i fizycznym kalectwem: z porażeniem mózgowym, autyzmem, dzieci niewidome i nie mówiące. Dom oferuje całodobową opiekę pielęgniarską, zabezpiecza potrzeby socjalno-bytowe, religijne, rehabilitację leczniczą, różne formy terapii zajęciowej i kulturalno-rekreacyjnej.

 

 

 


• Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, KRS: 0000254562


Stowarzyszenie ma na celu działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących, pomoc społeczną dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównanie szans edukacyjnych. Stowarzyszenie funduje m.in. stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, organizuje również wypoczynek dla młodzieży.


 

 

 

Polecamy