poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

Obrączki dla św. Gianny

Osiemdziesiąt kilka, dziewięćdziesiąt.... Tyle obrączek ślubnych trzeba, by powstał relikwiarz dla relikwii św. Gianny Beretty Molli znajdujących się w kościele NMP Królowej Polski w Żninie. Kto może pomóc? Oczywiście małżeństwa. Nie muszą oddawać własnych. Wystarczy, że odpowiedzą na apel proboszcza żnińskiej parafii ks. Stanisława Talaczyńskiego i ufundują duplikaty. – Byłoby to piękne uczczenie 5. rocznicy kanonizacji św. Gianny i jednocześnie 5. rocznicy obecności jej relikwii w naszej parafii i archidiecezji – mówi ks. Talaczyński.

Pomysł wykonania relikwiarza z obrączek ślubnych zrodził się w głowie ks. Talaczyńskiego w ubiegłym roku, podczas wizyty w domu generalnym sióstr elżbietanek w Rzymie. Zakonnice pokazały mu wówczas monstrancję zrobioną z obrączek. – Pomyślałem, że tak właśnie powinien wyglądać relikwiarz dla relikwii św. żony i matki – wspomina. Tłumaczy również, że wykonanie relikwiarza z oryginalnych obrączek ślubnych byłoby, ze względu na ich różną wielkość i grubość, dość karkołomne, stąd decyzja o wykorzystaniu duplikatów o jednakowych bądź dwóch różnych średnicach. – Pary małżeńskie, które chcą wesprzeć nasze dzieło mogą przekazać na ten cel ofiarę. W ten sposób fundują obrączki nie tracąc własnych – objaśnia ks. Talaczyński. Dodaje również, że do tej pory zgłosiło się 69 par małżeńskich z Polski i zagranicy. Na relikwiarz potrzeba 80-90 obrączek. Jeśli zgłosi się więcej chętnych będzie on po prostu większy. Na każdej obrączce relikwiarza wygrawerowane zostaną imiona i nazwisko fundatorów oraz data ich ślubu. Założona została także specjalna księga , do której wpisywane są powyższe dane oraz miejsce zamieszkania ofiarodawców.

Żnińska parafia NMP Królowej Polski jako jedna z niewielu w kraju i jedyna w archidiecezji gnieźnieńskiej posiada relikwie św. Gianny Beretty Molli. Otrzymała je w 2005 roku od córki świętej Laury Panutti. Relikwie zostały wówczas umieszczone w relikwiarzu wypożyczonym z Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Znajdują się w nim do dziś. Ks. Talaczyński ma nadzieję, że do końca roku się to zmieni. Przyznaje również, że od czasu otrzymania relikwii w parafii podejmowanych jest wiele prorodzinnych przedsięwzięć i inicjatyw. Jedną z nich są odbywające się rokrocznie we wrześniu Żnińskie Spotkania Małżeństw. W ich ramach małżonkowie mają okazję wysłuchać ciekawych referatów oraz odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. W ubiegłym roku uczyniło to blisko 150 par małżeńskich. W tym roku ks. Talaczyński spodziewa się podobnej liczby. Zapowiada również udział ciekawych gości m.in. byłego marszałka Sejmu Marka Jurka. Ze względu na temat i hasło trwającego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie” trwa także peregrynacja relikwii św. Gianny po archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak dotąd nawiedziły one 17 parafii.

Małżeństwa, które chciałyby wesprzeć tworzenie relikwiarza, jak również parafie, które chciałyby przyjąć peregrynujące relikwie św. Gianny Beretty Molli proszone są o kontakt z ks. Stanisławem Talaczyńskim nr tel. 600 237 994.

Polecamy