środa, 12 sierpnia 2020 r.

Pamięć o ks. Wawrzyniaku

W Mogilnie uczczono pamięć ks. Piotra Wawrzyniaka – działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego. Uroczystości odbyły się 30 stycznia na mogileńskim cmentarzu, gdzie po krótkiej modlitwie przy grobie zasłużonego kapłana złożono wiązanki kwiatów i odczytano krótkie wspomnienie. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, organizacji i zakładów pracy, a także uczniowie mogileńskich szkół.

W 1898 ks. Wawrzyniak został proboszczem parafii farnej w Mogilnie. Tu częściowo z własnej kieszeni odnowił kościół św. Jana i św. Jakuba i rozbudował plebanię. W czasach zaborów wspierał polską spółdzielczość i bankowość. W latach 1902-1910 kierował Drukarnią i Księgarnią św. Wojciecha w Poznaniu. Był posłem do sejmu pruskiego. Założył Towarzystwo Domu Zdrowia dla Kapłanów Katolickich w Zakopanem, które nabyło i zaadaptowało do swoich potrzeb budynek – „Księżówkę” – dom wypoczynkowy dla księży, który istnieje do dzisiaj. Ks. Wawrzyniak zmarł nagle 9 listopada 1910 r. i został pochowany w Mogilnie.
W związku z rocznicą jego urodzin organizowany jest konkurs pt. „Ksiądz Piotr Wawrzyniak wielką osobowością XIX wieku”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie albumu prezentującego życie i dorobek ks. Wawrzyniaka (uczniowie SP) lub napisanie eseju dotyczącego jego życia. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.mogilno.pl

 


Polecamy