środa, 12 sierpnia 2020 r.

Wystawy

 


Katolickie Centrum Kultury w Krakowie

proponuje

wypożyczenie wystaw fotograficznych

 

 

 

Prace są oprawione lub naklejone na plansze i gotowe do ekspozycji.
Wystawę wypożyczane są  na okres do 1 miesiąca.

 

 

 

Promieniowanie świętości

Arturo Mari, Adam Bujak

Jan Paweł promieniał świętością. Zjawisko to nie jest łatwo opisać przy pomocy fotografii. Na pewno udało się to dwóm wybitnym artystom: Adamowi Bujakowi i Arturo Mari. Nie tylko sposób fotografowania, ale i samo miejsce ekspozycji pobudzają do szczególnej refleksji.

 


Kraina Benedykta XVI

Leszek Sosnowski

Cykl fotografii przedstawiających postać obecnego Ojca Świętego, bliskie mu miejsca oraz najważniejsze wydarzenia z jego udziałem od czasów dzieciństwa poprzez dorastanie i wybór drogi kapłańskiej aż po otrzymanie godności kardynała, a następnie współpracę z Janem Pawłem II, przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym oraz konklawe.

 


Apostoł Pokoju - Jan Paweł II

Arturo Mari, Baik Nam Sik
Tematem wystawy są jedne z najbardziej znanych zdjęć ukazujących Jana Pawła II jako człowiek modlitwy Zdjęcia Baik Nam Sik przedstawiają architekturę Rzymu i Watykanu, jak również ostatnie pożegnanie Jana Pawła II

 


Ojczyzno moja

Stanisław Markowski
Powstanie Solidarności, stan wojenny, pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki oraz pierwsze wizyty Ojca świętego w Ojczyźnie w latach 1979-89.

 


Pejzaż święty
Zdjęcia prezentują polskie kościółki drewniane. To dokumentalny zapis tego, co jeszcze pozostało, ocalało, przetrwało z pejzażu dawnej Polski.

 


Ziemia Apostołów Pawła i Jana

Wystawa ta pozwala nam wędrować śladami Apostołów Pawła i Jana do miejsc związanych historycznie z szerzoną przez św. Pawła w I wieku Ewangelii. Na zdjęciach prezentowane są nie tylko krajobrazy, archeologiczne pomniki, ale także obrazy z życia, które świetnie pozwalają wczuć się w panującą tam atmosferę.

 

 

Ziemia Zbawiciela
Zdjęcia wykonane są w Egipcie i Palestynie poprzez pejzaż, architekturę czy sfotografowanych tam ludzi odsyłają do biblijnych wydarzeń.

 


Ziemia Apostoła Pawła
Zdjęcia pokazują tereny obecnej Grecji która za czasów Apostoła stanowiła część terytorium Imperium Rzymskiego oraz główne ośrodki życia duchownego Kościoła Prawosławnego – górę Atos i Meteor.

 

 

Jan Paweł II na Błoniach krakowskich

Wystawa pokazuje najważniejsze wydarzenia z historii polski w latach 1979-1987

 


Dwór Polski
„Dwór polski pozostał częścią tej ziemi, częścią naszego o niej myślenia, części nas samych, zapisem odziedziczonym z krwi przodków. Nie było mi dane w nim żyć, ale tym bardziej zapragnąłem poznać go bliżej i pozostawić ślad na fotograficznej kliszy.”

 

 

Misteria Kalwaryjskie

Janusz Skórski 
Prace te przedstawiają Misterium Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz ukazują religijne przeżycia pielgrzymów.

 


Impresje watykańskie

Adam Bujak
Zbiór zdjęć przedstawiających architekturę Bazyliki św. Piotra i ogrodów watykańskich, wprowadzający nas w świat, który na co dzień bywa niedostępny. Fotografie pełne są niepowtarzalnego nastroju i klimatu jaki można spotkać tylko w Watykanie.

 


Bóg bogaty w miłosierdzie

Tomasz Szarek
Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 2002 r.

 


Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Tadeusz Warczak

Relacjonuje pobyt Ojca Świętego w Ojczyźnie w sierpniu 2002 r.

 


Patron

Adam Bujak
Adam Bujak przedstawił wspaniałe zabytki sztuki, architektury i rękodzieła inspirowane życiem i legendą św. Stanisława Biskupa.

 


Kraków Jana Pawła II

Adam Bujak
Miejsca w Krakowie, które związane są z osobą Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat wystaw oraz warunków ich wypożyczenia uzyskać można w Katolickim Centrum Kultury w Krakowie, tel. 012-430-20-15; 012-430-20-10 lub na stronie internetowej http://www.diecezja.pl/kck/oferta2.htm
Polecamy