niedziela, 23 lutego 2020 r.

122. rocznica urodzin ks. mjr Mateusza Zabłockiego

16 sierpnia przypada 122. rocznica urodzin ks. mjr. Mateusza Zabłockiego – bohaterskiego proboszcza parafii farnej w Gnieźnie, uczestnika Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej oraz obrońcy Gniezna w chwili wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku ks. Zabłocki zgłosił się do wojska w Poznaniu, odmówiono mu jednak przyjęcia. Gdy z Gniezna wycofały się władze cywilne oraz wojsko, kapłan zajął się tworzeniem administracji tymczasowej, Straży Obywatelskiej i punktów PCK. 10 września ks. Zabłocki w wyniku beznadziejnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała Polska zaproponował kapitulację miasta, wtedy też został ciężko ranny. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Gniezna, mimo ciężkiego stanu zdrowia został aresztowany i przewieziony do sądu w Inowrocławiu. Tam wyrokiem sądu doraźnego (Sondergericht) dwukrotnie skazano go na karę śmierci: raz za udział w Powstaniu Wielkopolskim, a drugi raz za opór ludności cywilnej miasta Gniezna we wrześniu 1939 roku. Do dziś trudno jest ustalić datę jego zamordowania: 14 lub 17 września 1939 roku. Ks. Mateusz Zabłocki został odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi za udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy za udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Polecamy