czwartek, 27 lutego 2020 r.

Konkurs w Zakładzie Karnym

8 września w Zakładzie Karnym w Gębarzewie uroczyście podsumowano II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Jan Paweł II”. Konkurs skierowany był do osadzonych w zakładach karnych i przebywających aresztach śledczych w całej Polsce. Wpłynęło na niego 86 prac poetyckich, prozatorskich oraz audycji radiowych z 36 zakładów penitencjarnych.
Mottem konkursu były słowa Jana Pawła II ''Autentyczna miłość jest kluczem do rozwiązania wszystkich problemów, nawet najbardziej dramatycznych, jak nieudane małżeństwo, śmierć małżonka lub dziecka, wojna. Drogą wyjścia (...) jest zawsze i tylko miłość; miłość silniejsza niż śmierć.'' Organizatorzy konkursu podkreślają, że celem konkursu jest kreowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, określenie roli Kościoła i wiary w poszukiwaniu własnej tożsamości oraz motywacji, a przede wszystkim odnalezienie dobra, który każdy człowiek w sobie nosi.
W uroczystościach podsumowania wziął udział abp Henryk Muszyński, który objął honorowy patronat nad Konkursem. Patronat literacki nad Konkursem pełnił Związek Literatów Polskich, oddział w Poznaniu.

Polecamy