czwartek, 27 lutego 2020 r.

Słowo Biskupów Metropolii Gnieźnieńskiej

Słowo Biskupów Metropolii Gnieźnieńskiej w sprawie modlitw o rychłą
kanonizację Błogosławionego Biskupa Michała Kozala.

 

W tym roku przypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, wojny największej i najbardziej krwawej w dziejach ludzkości. W krajach podbitych ludność stała się widownią najstraszliwszych prześladowań i eksterminacji. Także dla Kościoła, a zwłaszcza dla Kościoła w Polsce był to czas największych prześladowań w jego dziejach. Duchowieństwo polskie krwią płaciło za swoją wierność Bogu i Ojczyźnie.
 Tegoroczna rocznica jest doskonałą okazją do przypomnienia martyrologii Polaków i Kościoła w Polsce. Wierni Kościoła w Polsce uznani przez okupanta za najistotniejszy czynnik w walce o utrzymanie polskości zostali skazani na likwidację. W granicach Metropolii Gnieźnieńskiej likwidacja ta przybrała najbardziej drastyczny charakter. Na tak zwanych „ziemiach wcielonych do Rzeszy” okupant praktyczne zlikwidował całkowicie struktury administracyjne Kościoła, a sytuacja Polaków na tych ziemiach należała do najgorszych w Polsce. Także episkopat tych ziem był najbardziej represjonowany w Europie.
 Za patrona tych wszystkich umęczonych w czasie II wojny światowej na terenie Metropolii Gnieźnieńskiej wiernych wybraliśmy bł. bpa Michała Kozala. Dlaczego właśnie Jego?
 Bo jest On jednym z najświatlejszych postaci ostatniego wieku. Święty uniwersalny. Znakomity proboszcz wiejskiej parafii cieszący się niekłamanym szacunkiem i uznaniem wiernych. Następnie wieloletni duszpasterz młodzieży w Bydgoszczy, cieszący się powszechnym uznaniem swojego środowiska nie tyko nauczycielskiego, ale także społeczeństwa przedwojennej Bydgoszczy. Wreszcie wzorowy ojciec duchowny seminarium, a następnie wieloletni rektor seminarium w Gnieźnie odpowiedzialny za kształcenie młodzieży dwóch Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. Tak więc, jako kapłan, jest On związany z Archidiecezją Gnieźnieńską, jako biskup z Diecezją Włocławską, a jako duszpasterz z nowo powstałą Diecezją Bydgoską, której jest też głównym Patronem.
 Na tym ostatnim stanowisku ujawnił się jego niezwykły heroizm i poświęcenie dla ludzi, do których został posłany. W najtrudniejszych chwilach obozowych prześladowań nie tylko z godnością niósł swój krzyż, ale gotowy był w każdej chwili przyjąć dodatkową ofiarę na rzecz bliźniego. W obozie budził podziw swoim spokojem i godnością, z jaką przyjmował wszelkie cierpienia i szykany niemieckiego okupanta. Miał wówczas mówić do swoich wychowanków: Pamiętacie nasze drogi krzyżowe. Tam przewodziłem wam w sutannie, komży i stule, tu w obozie przewodzę wam w pasiaku. Ot cała różnica. O jego postawie już w obozie wyrażano się z największym uznaniem i szacunkiem.
 Proces beatyfikacyjny bpa Kozala, jako jednego z męczenników II wojny światowej otworzył drogę do beatyfikacji licznej rzeszy męczenników tego okresu. Michał Kozal, uznany w bulli beatyfikacyjnej za mistrza męczenników ułatwił beatyfikację 108 Męczenników II wojny światowej i otworzył drogę do dalszych procesów, z których wiele nadal trwa. Błogosławieni tego okresu są najlepszym świadectwem, najpełniejszym owocem żywotności Kościoła w Polsce. Swoją godną postawą w najtrudniejszych czasach dawali świadectwo swej głębokiej wiary. Chcemy zintensyfikować nasze wysiłki modlitewne prosząc w żarliwej modlitwie o cud, który jest konieczny dla zakończenia procesu kanonizacyjnego bpa Michała Kozala.
 W tym roku wypada 70 rocznica aresztowania bpa Michała Kozala i duchowieństwa Włocławka na czele z profesorami i alumnami seminarium duchownego.  Celem zapoznania duchowieństwa i wiernych z osobą Błogosławionego Męczennika wpisujemy do kalendarza działań duszpasterskich daty związane z Jego życiem, posługą i męczeństwem.
 Pierwszą z nich będzie pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej 7 listopada – w 70 rocznicę jego aresztowania – do Włocławka, do miejsca, w którym rozpoczęło się Jego „cierniowe biskupstwo”.
 Następny ważny moment to 70. rocznica przywiezienia bpa Kozala do Lądu (16 stycznia 1940 r.) – miejsca, które stało się obozem internowania duchowieństwa z Kujaw i Wielkopolski. Kolejną proponowaną datą modlitewnego spotkania w intencji rychłej kanonizacji bpa Kozala będzie rocznica Jego przybycia do Inowrocławia – pierwszej tragicznej stacji Jego drogi krzyżowej (3.04.1941), zaś zakończeniem tego szczególnego roku modlitw o kanonizację naszego Błogosławionego Męczennika – pielgrzymka do Dachau – miejsca, gdzie dopełniła się Jego dobrowolnie podjęta ofiara (przybył 25 kwietnia 1941 r. a został dobity śmiertelnym zastrzykiem 26 stycznia 1943 r.)
 Szczegółowe instrukcje o tych spotkaniach modlitewnych przedstawią Wam, Drodzy Kapłani i Wierni, poszczególne Wydziały Duszpasterskie Kurii Diecezjalnych. Zachęcamy Wszystkich do żarliwej modlitwy, aby ten Błogosławiony Biskup-Męczennik naszych czasów został jak najrychlej kanonizowany.

 

 

† Henryk Józef Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

 

† Wiesław Alojzy Mering
Biskup Włocławski

 

† Jan Tyrawa
Biskup Bydgoski

Polecamy