wtorek, 18 lutego 2020 r.

Studium Muzyki Kościelnej

 
Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna kolejny rok swojej działalności dnia 12 września 2009 r. o godz. 9.00 (sobota) w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a.
Edukacja trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, prawodawstwo liturgiczne, kontrapunkt, solfeż, ćwiczenia indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium, absolwent otrzymuje dyplom, uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.
Szkoła Gnieźnieńska może poszczycić się takimi absolwentami, dla których nauka w niniejszym Studium stała się dobrym fundamentem dla dalszych studiów muzycznych w Akademiach i Uniwersytetach.
Celem Studium jest podniesienie poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112), a nie dodatkiem do niej. Organiści, którzy nie mają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli takiej szkoły, są zobowiązani do podjęcia  edukacji w naszym Studium Muzycznym. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanych w Studium II stopnia. Zajęcia dla tej grupy odbywać się będą w piątki (możliwość umówienia terminów).
W naszych parafiach są ludzie obdarzeni talentem muzycznym, którzy mogliby podjąć się takiej edukacji, co w przyszłości zaowocowałoby służbą dla wspólnoty lokalnej. Zapraszam zatem młodzież i dorosłych, aby rozwijać swoje umiejętności.

Ks. Dariusz Sobczak
Dyrektor Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
(tel. 061-4264661 wew. 258, 061- 4249494 )

Polecamy