sobota, 6 czerwca 2020 r.

20. rocznica Towarzystwa św. WojciechaTowarzystwo św. Wojciecha archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej obchodzi 20. rocznicę istnienia. Organizacja uważana jest za kontynuatora dziewiętnastowiecznej Straży św. Wojciecha i została reaktywowana przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa dekretem z dnia 20 czerwca 1990 roku.

 

Bractwo ma za sobą długą i burzliwą historię. Powstało w 1880 roku z inicjatywy ks. Jana Łukowskiego i Bolesława Dembińskiego, by czuwać nad właściwym poziomem muzyki kościelnej w archidiecezji gnieźnieńskiej. Niestety nie przetrwało. Starania na rzecz wznowienia działalności podjął w 1882 roku ks. Józef Surzyński, dzięki któremu opracowano statut i odbudowano organizacyjne struktury. Jak poprzednio, celem działalności miała być troska o jakość muzyki kościelnej i o organistów. Niestety i to bractwo upadło, rozwiązane przez zaborcę.

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie podjęto prób reaktywacji organizacji. Nie było to możliwe również w PRL-u. Dopiero po zmianie ustroju w 1990 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp wydał dekret o ponownym erygowaniu bractwa. Tym razem nadrzędnym celem jego działalności miało być dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo św. Wojciecha. Jak mówi asystent kościelny Towarzystwa  św. Wojciecha ks. Tomasz Głuszak można to streścić w trzech słowach: kult, formacja, reprezentacja.

 

„Pierwsze oznacza ciągłą troskę o rozwój kultu patrona, drugie świadome pogłębianie własnej wiary, trzecie natomiast czynne uczestniczenie w uroczystościach religijnych, zwłaszcza tych ku czci biskupa – męczennika. Chodzi tu zarówno o udział modlitewny, jak i pomoc w przygotowaniu oprawy liturgii” – tłumaczy ks. Głuszak.

 

Członkowie bractwa noszą charakterystyczne granatowe płaszcze – peleryny, które otrzymują po rocznym przygotowaniu w czasie uroczystości patronalnych ku czci św. Wojciecha. W ramach działalności uczestniczą lub są zaangażowani w organizację uroczystości kościelnych, pielgrzymek oraz imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i oświatowym. Spotykają się także z młodzieżą. Jak podkreśla ks. Głuszak wiele z nich to inicjatywy oddolne, podejmowane w lokalnych środowiskach.

 

„Ta aktywność nie jest może widoczna na szerszym forum, nie mniej jest bardzo cenna, bo podejmowana w rodzinnych parafiach i do mieszkańców tych parafii adresowana” – dodaje asystent Towarzystwa.

 

Organizacja skupia obecnie około 400 mężczyzn zrzeszonych w 43 kołach parafialnych działających na terenie pięciu regionów: gnieźnieńskiego, bydgoskiego, kujawskiego, krajeńskiego i pałuckiego. Bractwo działa w oparciu o statut, który szczegółowo określa jego strukturę. Poszczególne koła podlegają Zarządom Regionów, te zaś Zarządowi Głównemu, którego w pracy wspomaga Komisja Rewizyjna.

 

W ciągu 20 lat istnienia członkowie Towarzystwa podjęli szereg inicjatyw mających rozsławić imię ich patrona. W 1995 roku wydali ,,Modlitewnik do św. Wojciecha”, byli również zaangażowani w budowę pomnika biskupa - męczennika w Inowrocławiu. Z okazji 20. rocznicy istnienia wydany zostanie specjalny biuletyn, który odtąd ma się ukazywać regularnie. Zorganizowana zostanie także wystawa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 25 września.

 

bgk KAI

Polecamy