piątek, 29 maja 2020 r.

Bierzmowanie w Gębarzewie

Bp Bogdan Wojtuś udzielił 22 czerwca sakramentu bierzmowania 17 osadzonym w Zakładzie Karnym w Gębarzewie k. Gniezna. Mężczyźni przygotowywali się do uroczystości przez kilka miesięcy.

 

W homilii bp Wojtuś zachęcał osadzonych do refleksji nad własnym życiem, przeszłością i przyszłością. Jak mówił, człowiek jest istotą rozumną, wolną, mogącą wybierać pomiędzy dobrem a złem, szczęściem a nieszczęściem, życiem a śmiercią.

„Nie jesteśmy zaprogramowani niczym roboty, możemy w sposób wolny zdecydować o kroczeniu drogą Bożą lub o zejściu z niej” – mówił. Prosił również bierzmowanych, by dokonywali właściwych wyborów i mimo trudności trwali w raz powziętej decyzji.

Bp Wojtuś udzielił również bierzmowanym błogosławieństwa oraz poświęcił krzyżyki, które noszone na piersi mają być znakiem i świadectwem ich wiary.

Mężczyźni przygotowywali się do przyjęcia sakramentu bierzmowania od kilku miesięcy pod kierunkiem kapelana więzienia ks. Piotra Dworka i kleryków gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Na przygotowania te składały się m.in.: konferencje, katechezy, przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz cotygodniowa Eucharystia. Jak przyznali, wcześniej nie byli wystarczająco dojrzali i traktowali bierzmowanie tak, jak niekiedy traktuje je młodzież, jako mało zrozumiały i mało przydatny obowiązek.

Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla skazanych młodocianych z wydzielonymi: oddziałem typu półotwartego i aresztem śledczym.

 

bgk KAI

Polecamy