niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Gniezno: księża z trzech diecezji dziękowali za 50-lecia kapłaństwa

Księża z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji bydgoskiej i kaliskiej dziękowali 15 czerwca u grobu św. Wojciecha za dar powołania i półwiecze kapłańskiej posługi. Wspólnie z jubilatami modlił się bp Teofil Wilski z Kalisza, również złoty jubilat, oraz abp Henryk Muszyński, który przewodniczył dziękczynnej Eucharystii.

 

"Kapłaństwa nie sposób zrozumieć bez głębokiej wiary i świadomości, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, zawdzięczamy Bożej miłości. W przykazanie miłości wpisane jest wszystko i obejmuje ono wszystkich, także wrogów. Dopiero gdy przekroczmy ten ludzki wymiar wzajemności, dopiero wówczas stajemy się znakiem Jezusa Chrystusa, odwiecznego kapłana, który nas powołał” – mówił w homilii abp Muszyński.

Podkreślił również, że każde spojrzenie na krzyż przypomina kapłanom, że są dłużnikami Jezusa Chrystusa. Spojrzenie księży jubilatów – jak dodał – jest z pewnością głębsze, pełniejsze, może nie tak entuzjastyczne jak przed półwieczem, ale na pewno droższe Chrystusowi, bo okupione wytrwaniem. „Dziś jesteśmy tutaj, by powiedzieć, że trwamy, jesteśmy i chcemy ciągle wzrastać w Jego miłości” – mówił Prymas Polski.

Przypomniał także księżom jubilatom, że szczególnym znakiem miłości Boga były słowa skierowane do nich przed 50-laty „Nie nazywam was już sługami, a przyjaciółmi”.

„Dziś czynimy rachunek sumienia z tej przyjaźni. Najpiękniejszej przyjaźni, jakiej może doświadczyć człowieka”. Zdajemy też egzamin z Bożej miłości, bez której nie ma szczęśliwego i pełnego życia kapłańskiego – dodał abp Muszyński.

Za dar powołania i wszelkie łaski otrzymane w czasie 50 lat posługi kapłańskiej dziękowali w katedrze gnieźnieńskiej kapłani wyświęceni w 1960 roku i posługujący obecnie w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji bydgoskiej i kaliskiej. Podczas uroczystości wspominano także zmarłych księży z tego rocznika oraz tych, którzy – jak mówił abp Muszyński – prowadzili jubilatów do kapłaństwa: rodziców, nauczycieli, kapłanów i profesorów.

Kapłani świętowali lub będą świętować złoty jubileusz kapłaństwa także w swoich parafiach.

 

Fot. JERZY ANDRZEJEWSKI

Polecamy