piątek, 5 czerwca 2020 r.

Ingres abp Józefa Kowalczyka do katedry w Gnieźnie

O dawanie świadectwa wiary nie tylko słowem, ale i czynem, szacunek dla godności człowieka oraz ochronę środowiska społecznego „przed egoizmem” apelował w sobotę podczas swojego ingresu do katedry gnieźnieńskiej abp Józef Kowalczyk, nowy arcybiskup metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. W uroczystości uczestniczyło przeszło 40 arcybiskupów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z pełniącym obowiązki prezydenta RP Bronisławem Komorowskim na czele.

Uroczystość rozpoczęła się procesją hierarchów z Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich do katedry, przy której bramie – słynnych Drzwiach Gnieźnieńskich, nowego arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego przywitała Kapituła Prymasowska. Jej prepozyt bp Bogdan Wojtuś podał abp. Kowalczykowi do ucałowania krzyż legacki, który przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim od XIII wieku i odtąd będzie towarzyszył nowemu Prymasowi Polski podczas wszystkich ceremonii liturgicznych.

W dalszej części liturgii odbyła się ceremonia kanonicznego objęcia archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Józefa Kowalczyka. Bp Bogdan Wojtuś odczytał bullę papieża Benedykta XVI ustanawiającą abp. Józefa Kowalczyka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, a następnie przedłożył dokument Kolegium Konsulatorów, po czym jego członkowie oraz biskupi podpisali protokół kanonicznego objęcia diecezji przez abp. Kowalczyka.

Nowego Prymasa na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie witał jego poprzednik abp Henryk Muszyński, który przekazał mu pastorał i wprowadził na katedrę arcybiskupów gnieźnieńskich. Jak mówił, posługę arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego przekazuje w godne i wypróbowane ręce, abp Kowalczyk bowiem doskonale wpisuje się w zobowiązujące dziedzictwo świętowojciechowe sięgające korzeniami bł. Radzima Gaudentego, Jana Łaskiego i Prymasów począwszy od Jakuba Świnki.

Prymas-senior przypomniał również słowa papieża Jana Pawła II, który mówił o Prymasie Polski jako „zworniku całego Kościoła w Polsce, który tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentów”.

„Przychodzisz Drogi Księże Arcybiskupie, Metropolito Gnieźnieński i Prymasie Polski, dobrze przygotowany do podjęcia tej misji < > we wspólnocie Kościoła i Episkopatu Polski. Niczego dziś bowiem bardziej nie potrzeba Kościołowi i Polsce, niż duchowej wspólnoty i jedności” – dodał abp Muszyński.

W homilii Prymas Kowalczyk wskazał na wielkie historyczne dziedzictwo i szczególną rolę archidiecezji gnieźnieńskiej, jako najstarszej metropolii kościelnej na ziemiach polskich.

„Przychodząc dzisiaj do was i rozpoczynając posługę biskupa wśród was, wobec was i z wami, mam pełną świadomość tego dziedzictwa, które stanowi patrymonium Gniezna, Kościoła, który jest w Polsce i całej Ojczyzny” – stwierdził. Mówiąc o zadaniach na dziś, zaznaczył, iż ważne jest abyśmy świadczyli o Chrystusie nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą i czynem. Wśród najistotniejszych zadań wymienił także dzielenie się z innymi wrażliwością na godność człowieka, na wartość ludzkiego życia oraz ochronę środowiska społecznego „przed egoizmem i tym, co zniewala, spycha na margines i pozbawia „motywów życia i nadziei” osoby, środowiska społeczne, a czasem cały naród”.

„Moim pragnieniem jest, aby wspólny wysiłek pogłębiania więzi opartej na wierze w Jezusa Chrystusa stał się spoiwem dla wszystkich rodzin, dla parafii i wspólnot lokalnych, ale też swoistym znakiem jedności dla całej ojczyzny” – mówił.

Przyznał również, że w „narodzie polskim tkwi ogromny potencjał”. „Wszak dokonały się w naszej ojczyźnie wielkie przemiany, pojawiły się nowe możliwości, nowi ludzie; runęły mury materialne, choć jeszcze nie został zburzony mur, który wznosi się w naszych sercach” – kontynuował. „Umiejmy to dostrzec, pokazać i wykorzystać, aby tym dobrem zło zwyciężać” – zaapelował.

„Dlatego też naród polski i wszyscy, którzy Polskę stanowią, z tą samą odwagą i mądrością powinni dzielić teraz wytrwale odpowiedzialność za dar posiadanej wolności, suwerenności i podmiotowości; twórczo uczestniczyć w życiu publicznym dla dobra wszystkich” - skonstatował. Przyznał, że „Nie uczyni też tego — w wymiarze religijnym — żaden prymas ani żaden pojedynczy biskup; uczynić to może zespolony z pasterzami Kościoła cały lud Boży, świadomy praw człowieka wierzącego i jego obowiązków”.

"Byłby więc czas najwyższy aby po 20 latach skończyć te bezpłodne dyskusje, bezsensowne kłótnie, a podjąć pracę organiczną i wytrwałą nad budową dobra społecznego – apelował Prymas Polski. "Polska dzisiaj powinna zespolić swoje siły do tego, ażby po kilku latach wytężonej pracy w duchu solidarności i miłości Boga i człowieka zbudować ten dobrobyt, który jest w zasięgu jej ręki – byle ta ręka była otwarta na współpracę z współbratem" - zachęcił abp Kowalczyk.

W uroczystości uczestniczyli m.in. pełniący obowiązki Prezydenta RP Bronisław Komorowski oraz piastujący ten urząd w przeszłości Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Obecny był także wicepremier Waldemar Pawlak, były premier Józef Oleksy, parlamentarzyści, przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, lokalne władze, rektorzy polskich uczelni wyższych, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń katolickich oraz instytucji publicznych i służb mundurowych.

Do Gniezna przyjechali także: abp Jeremiasz – prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, przełożeni męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz ponad 40 kardynałów, arcybiskupów, biskupów. Obecny był m.in. kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Dziwisz i kadr. Franciszek Macharski z Krakowa oraz wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z Poznania.

W ingresie uczestniczyli także najbliżsi Prymasa Polski m.in. jego siostra oraz wierni i duchowni z rodzinnych stron nowego metropolity gnieźnieńskiego. Podczas Eucharystii delegacja wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, którego budowę zainicjował i aktywnie wspierał abp Kowalczyk wręczyła mu wykonany przez pensjonariuszy ośrodka obraz przedstawiający jego dom rodzinny.

Msza św. miała bardzo uroczystą oprawę. Nowy Prymas Polski miał na sobie zabytkowy pektorał abp. Mieczysława Ledóchowskiego. Podczas Eucharystii używany był również kielich, który tradycja wiąże z osobą św. Wojciecha. Liturgię ubogacił śpiewem Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka, Chór „Inovroclaviensis” Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu pod dyrekcją Danuty Szyma i Izabeli Szyma-Wysockiej oraz Federacja Pueri Cantores i Polski Związek Chórów i Orkiestr.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który życzył nowemu arcybiskupowi metropolicie gnieźnieńskiemu obfitości Bożego błogosławieństwa w pełnieniu powierzonych mu obowiązków. Słowa podziękowania skierował także do zgromadzonych abp Józef Kowalczyk, który na koniec udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych koło Tarnowa. Jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Po wznowieniu w 1989 roku stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku w bazylice św. Piotra z rąk papieża Jana Pawła II. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: Fiat voluntas Tua.

8 maja br. Papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Po ingresie abp Józef Kowalczyk uda się do Rzymu, gdzie w uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła odbierze z rąk papieża paliusz – symbol władzy metropolity oraz jego łączność ze Stolicą Apostolską.

Abp Kowalczyk jest 89. arcybiskupem metropolitą i 56. Prymasem Polski w dziejach archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

bgk KAI

więcej informacji na www.prymaspolski.pl

Zdjęcia z ingresu zobaczyć można na stronie gnieźnieńskich franciszkanów www.gniezno.franciszkanie.pl

Polecamy