poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Inowrocław: "Katolik" imienia bł. ks. Władysława Demskiego

Szkoły Katolickie w Inowrocławiu przyjęły 12 czerwca imię bł. ks. Władysława Demskiego – jednego ze 108 męczenników II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego, podczas której poświęcono i wręczono społeczności szkolnej nowy sztandar.

„Wypisaliście na swoim sztandarze hasło Prawda Dobro Piękno. Te trzy wartości muszą być sobie wzajemnie przyporządkowane, nie można ich traktować oddzielnie. To co piękne jest dobre, to co dobre musi mieć kształt prawdy” – mówił w homilii abp Muszyński.

Nawiązał także do patrona szkół bł. ks. Władysława Demskiego. Jak podkreślił, patron ten jest wymownym wzorem do naśladowania Chrystusa. „Bł. ks. Władysław był człowiekiem, który żył prawdą Ewangelii, inaczej nie mógłby ponieść męczeństwa. Zmaltretowany i zdeptany potrafił być wierny krzyżowi, bowiem w nim widział ideał życia” – tłumaczył.

W Mszy św. sprawowanej w kościele św. Jadwigi Królowej prócz uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli uczestniczyli także absolwenci szkoły, darczyńcy, przedstawiciele kuratorium, władz miejskich i powiatowych oraz inowrocławscy parlamentarzyści. Obecny był także bratanek bł. ks. Władysława Demskiego, Alfons Demski.

Po Eucharystii odczytano dekrety nadające inowrocławskim Szkołom Katolickim imię bł. ks. Władysława Demskiego, które przekazano na ręce dyrektorów placówek ks. kan. Maciejowi Lisieckiemu i ks. Dariuszowi Żochowskiemu. Odbyło się także wprowadzenie i poświęcenie nowego sztandaru szkół, w którego drzewce darczyńcy wbili symboliczne gwoździe. Na koniec uczniowie zaprezentowali przygotowany wcześniej program artystyczny. Odbyło się także rozwiązanie konkursu literackiego oraz plastycznego „Sursum Corda”.

Bł. ks. Władysław Demski urodził się 5 sierpnia 1884 roku w Straszewie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lutego 1910 roku we Fromborku. W okresie międzywojennym był aktywnym działaczem społecznym i oświatowym. Współorganizował Związek Polaków w Prusach Wschodnich, był wiceprzewodniczącym Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Powiślu oraz opiekunem kół Kobiet Chrześcijańskich św. Kingi. Był również współpracownikiem Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.

W 1922 roku, zmuszony przez władze niemieckie do opuszczenia Powiśla, przeniósł się do Inowrocławia. Pracował najpierw jako prefekt, a później etatowy profesor w miejscowym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza. Opiekował się Kółkiem Filologicznym, czytelnią uczniowską i kółkiem samokształceniowym. Współpracował także z „Dziennikiem Kujawskim”.

Na początku listopada 1939 roku ks. Demski został przez władze niemieckie aresztowany i osadzony w inowrocławskim więzieniu. W lutym 1940 roku przewieziono go do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a stamtąd do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Tam 28 maja 1940 roku został zamordowany za to, że nie chciał podeptać różańca.

bgk KAI
Marcin Królak

Fot. ks. Paweł Kowalski 


Polecamy