poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o zakończeniu misji nuncjusza apostolskiego w Polsce

Arcybiskup Józef Kowalczyk kończy z dniem dzisiejszym (24.06) misję nuncjusza apostolskiego w Polsce i dziekana Korpusu Dyplomatycznego.

Przedstawicielstwem dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej w Polsce będzie odtąd kierował dotychczasowy sekretarz nuncjatury ks. prał. Íonuţ Paul Strejac w charakterze Chargé d’Affaires a.i. do czasu złożenia listów uwierzytelniających przez nowo mianowanego nuncjusza.

8 maja 2010 r. papież Benedykt XVI mianował abp. Józefa Kowalczyka metropolitą gnieźnieńskim, który nosi tytuł Prymasa Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbędzie się w sobotę 26 czerwca. W uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła, 29 czerwca, abp Kowalczyk jako metropolita gnieźnieński odbierze z rąk Ojca Świętego paliusz.

Funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Józef Kowalczyk pełnił ponad 20 lat. W tym czasie doprowadził m.in. do uzgodnienia i podpisania konkordatu, a także przeprowadził nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce.

Polecamy