piątek, 5 czerwca 2020 r.

Mięcierzyn: męczennicy patronami szkół

Święty Wojciech i bł. ks. Marian Skrzypczak zostali po raz kolejny patronami placówek oświatowych. Imię pierwszego przyjęła Szkoła Podstawowa w Mięcierzynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Imię drugiego tamtejsze Gimnazjum, będące również pod opieką SPSK.

Uroczystość nadania placówkom imienia oraz poświęcenia sztandarów odbyła się dziś w Lubczu. Mszy św. sprawowanej z tej okazji w kościele parafialnym św. Mateusza przewodniczył bp Wojciech Polak. W homilii przypomniał młodzieży, iż obranie na patronów świętych to nie tylko honor, ale i wielkie zobowiązanie.

„Patron szkoły – jak zwykł mawiać ks. Jan Twardowski – to jej duch opiekuńczy. Oto więc teraz św. Wojciech i bł. ks. Marian mają w szczególny sposób opiekować się waszą szkołą. Przyzywając ich wstawiennictwa będziecie niewątpliwie mogli doświadczać ich opieki i pomocy. Patronowie szkoły to jednak także wzory do naśladowania dla całej wspólnoty szkolnej. I niewątpliwie obierając sobie dziś tak wielkich patronów trzeba mieć świadomość, że ich przykład jest niezwykle zobowiązujący i wymagający” – tłumaczył gnieźnieński biskup pomocniczy.

Przypomniał także za Benedyktem XVI, że święci i błogosławieni byli niewątpliwie osobami, które nie szukały z uporem własnego szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa. W ten sposób ukazują nam drogę, jak być szczęśliwym i jak stać się osobami naprawdę ludzkimi.

„Taką drogę Szkole Podstawowej wskazywał będzie św. Wojciech, biskup, męczennik i niestrudzony misjonarz. Jego świadectwo dawane Jezusowi pokazuje nam, że również i dziś potrzeba odważnych świadków Chrystusa, którzy całym swoim życiem, swoją nauką w szkole i swoim zachowaniem, swoją pilnością i pracą, pokonywaniem własnych słabości i pomocą innym, w ten właśnie sposób dają Jezusowi wiarygodne i czytelne świadectwo” – mówił do uczniów bp Polak.

Do wzorowania się na patronie zachęcał także gimnazjalistów, których szkoła od dziś będzie nosić imię bł. ks. Mariana Skrzypczaka, młodego kapłana zamordowanego w 1939 roku przez hitlerowców, który do końca pozostał wierny swojemu powołaniu i umierając prosił o przebaczenie dla swoich oprawców.

„Być wiernym Panu Bogu na dobre i na złe – to podstawowe przesłanie, które pozostawia wam dziś wasz patron. Pozostawia wam, abyście w wierności dojrzewali, abyście wierność, wierność danemu słowu, wierność wyznawanym prawdom i zasadom, wierność swojemu sumieniu, naprawdę sobie cenili i w niej wzrastali” – tłumaczył kaznodzieja.

bgk KAI

Polecamy