wtorek, 27 października 2020 r.

Polonia Restituta dla Arcybiskupa


25 czerwca w Gnieźnie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski abp Henrykowi Muszyńskiemu. W uroczystości wziął udział abp Józef Kowalczyk, który jutro przed południem obejmie urząd metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski.


Odznaczenie dla abp. Muszyńskiego przyznane zostało za zasługi w pracy duszpasterskiej oraz wielkie dzieło budowy europejskiej wspólnoty ducha, a także osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej. Wręczył je Jacek Michałowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pełniący obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Swoje podziękowanie za pracę abp Muszyńskiego złożył abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, który mówił: - Ksiądz arcybiskup na nowo, po latach nieobecności biskupa w Gnieźnie, nadał rangę tytułowi biskupowi gnieźnieńskiego i prymasa. Jeśli dodać to tego ogromną pracę, włożoną w renowację tego miejsca, powiedzieć mogę tylko: dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Jednocześnie proszę, by w części dotychczasowych działań, na przykład w Zjazdach Gnieźnieńskich, ksiądz arcybiskup nadal był obecny i je prowadził.

Dziękując za odznaczenie abp Muszyński mówił: - Na ręce pana Ministra i pana Marszałka, pełniącego obowiązki Prezydenta RP składam serdeczne wyrazy wdzięczności za dostrzeżenie moich skromnych dokonań. Moja posługa przypadła w szczególnym okresie, kiedy to otworzyły się nowe możliwości: po 171 latach zostałem mianowany biskupem rezydentem. Te nowe możliwości staraliśmy się wykorzystać dla renowacji katedry i Wzgórza Lecha. To odznaczenie jest również odznaczeniem dla wszystkich moich współpracowników, zwłaszcza księży biskupów Bogdana Wojtusia i Wojciecha Polaka, również dla abp Stanisława Gądeckiego, obecnie metropolity poznańskiego, wcześniej biskupa w Gnieźnie. To wszystko, co zostało tu zrobione, jest owocem naszej wspólnej pracy. Sam powrót tytułu prymasa do Gniezna jest natomiast zasługą nie moją, a papieża Jana Pawła II – on miał świadomość, że sytuacja rozdziału jest pozostałością zaborów i od samego początku zabiegał o jej naprawę. Tak szybko jak to możliwe przysłał do Gniezna biskupa i postanowił, że prymasostwo będzie związane z Gnieznem. Papież Benedykt XVI podtrzymał tę decyzję. Jest moja wielką radością, że doczekałem tych czasów. Moje prymasostwo było tylko symboliczne, teraz przekazuję je mojemu czcigodnemu następcy – nowe czasy wymagają wszak nowych ludzi.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta to jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione zostało ustawą z dnia 4 lutego 1921.
Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.
W roku 1944 Order Odrodzenia Polski został włączony do systemu odznaczeń nowego, socjalistycznego państwa (RP/PRL). Zachowano jego kształt i barwy, pozbawiając jednak godło korony, a na rewersie krzyża zmieniono datę na "1944".
Do 1990 order w wersji przedwojennej był także nadawany przez Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie.
W precedencji Orderów i odznaczeń Order Odrodzenia Polski występuje po Orderze Orła Białego oraz Orderze Wojennym Virtuti Militari, a przed Orderem Krzyża Wojskowego i Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

źródo: www.prymaspolski.pl

Polecamy