piątek, 29 maja 2020 r.

Spotkanie rodziców kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych

Ponad 60 osób – rodziców kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych pochodzących lub mieszkających w archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyło 5 czerwca w dorocznym Dniu Skupienia. Spotkanie odbyło się po raz trzeci w gnieźnieńskim seminarium duchownym.

Z rodzicami osób powołanych spotkał się m.in. rektor seminarium ks. Wojciech Rzeszowski. Jak mówił, kończący się Rok Kapłański jest szczególną mobilizacją do tego, by o kapłanach myśleć i za kapłanów się modlić.

„Myślę, że seminarium duchowne, gdzie młodzi ludzie dojrzewają do kapłaństwa jest odpowiednim miejscem, by te intencje podjąć” – mówił. Dodał również, że rodzice kapłanów i osób konsekrowanych są do tej modlitwy szczególnie wezwani.

„Tworzycie duchową rodzinę, która w sposób szczególny uczestniczy w życiu Kościoła. Tworzycie wspólnotę ludzi, którzy wychowali swoje dzieci dla Boga” – dodał ks. Rzeszowski.

O potrzebie wspólnej modlitwy mówił także organizator spotkania ks. Grzegorz Iwiński, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Powołaniowej. Jak dodał, Dzień Skupienia to także dobra okazja, by się lepiej poznać i podzielić doświadczeniami.

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Roberta Nurskiego – prezesa Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich nt. znaczenia modlitwy w życiu chrześcijanina. Duchowny zaproponował im również, by spisali wspomnienia i refleksje towarzyszące im w chwili wyboru życiowej drogi przez córkę lub syna.

Dzień Skupienia zakończyła Msza św. sprawowana w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem bp Bogdana Wojtusia. O oprawę muzyczną spotkania zadbali klerycy z seminaryjnego zespołu muzycznego.

bgk KAI

Polecamy