środa, 19 lutego 2020 r.

Dobiegł końca trzeci cykl Szkoły Słowa Bożego


W parafii farnej we Wrześni i w parafii św. Floriana w Chodzieży zakończył się trzeci, dwuletni cykl spotkań Szkoły Słowa Bożego. W odbywających się co dwa tygodnie katechezach uczestniczyło łącznie około 100 osób.


Cykl ruszył w styczniu 2009 roku. Do udziału w katechezach zaproszono wiernych z dekanatu wrzesińskiego i chodzieskiego, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy nt. Pisma Świętego i podjęciem medytatywnej praktyki wybranych fragmentów Ewangelii. W początkowych spotkaniach uczestniczyło łącznie około 300 osób. Do końca dotrwało blisko 100 najbardziej zainteresowanych.

 

„Był to już trzeci cykl spotkań Szkoły Słowa Bożego w naszej archidiecezji. Podobnie jak poprzednie składał się z dwóch etapów. W pierwszym roku słuchacze zdobyli podstawową wiedzę nt. Biblii m.in. jak powstała, czym jest, czy należy ją rozumieć dosłownie. Poznali również najważniejsze tematy historii zbawienia. Drugi rok wypełniła praktyka lectio divina, czyli medytatywna lektura fragmentów Ewangelii wg św. Marka dobranych odpowiednio do roku liturgicznego” – tłumaczy ks. dr Paweł Podeszwa, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Uroczyste zakończenie trzeciego cyklu Szkoły Słowa Bożego odbyło się 8 grudnia w Chodzieży i 9 grudnia we Wrześni, gdzie Mszy św. przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Dziękując uczestnikom za zainteresowanie i wytrwałość zachęcał ich, by zdobyte podczas spotkań wiadomości wykorzystywali w życiu codziennym. Wręczył również słuchaczom pamiątkowe dyplomy.

 

Kolejny cykl Szkoły Słowa Bożego rozpocznie się jesienią przyszłego roku. Jak informuje ks. Podeszwa niebawem wybrane zostaną parafie, w których katechezy będą się odbywać.

 

Szkoła Słowa Bożego ruszyła w archidiecezji gnieźnieńskiej przed pięcioma laty. Pierwszy cykl zorganizowany został w latach 2005-2006 w parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Katechezy głosił wówczas m.in. abp Henryk Muszyński.

 

Drugi cykl rozpoczął się w 2007 roku w parafiach: św. Floriana w Żninie i św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. W trwających do 2008 roku katechezach uczestniczyło łącznie ok. 120 osób.

 

Cześć uczestników kolejnych edycji Szkoły Słowa Bożego zasiliła szeregi członków Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Organizacja liczy obecnie 111 członków. Spotykają się m.in. na dorocznym Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym. „Dzieło” włącza się także w wiele inicjatyw m.in. w organizację konkursów biblijnych dla młodzieży.


bgk KAI


Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Polecamy