niedziela, 23 lutego 2020 r.

Dyspensa na Sylwestra

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych i hucznych zabaw na piątek, 31 grudnia br. Dyspensa dotyczy wiernych z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz wszystkich przebywających tego dnia na jej terenie.
Poniżej pełna treść dekretu
W bieżącym roku ostatni dzień roku Pańskiego 2010 przypada w piątek, który to dzień zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła posiada charakter pokutny (cfr. kan. 1250 i 1251 KPK).

 

Dzień ten obchodzony jest uroczyście i dlatego kierując się dobrem duchowym Wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Duszpasterzy na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim Wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i osobom przebywającym na terenie Archidiecezji (cfr. kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 31 grudnia br., wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

 

Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencji Ojca Świętego i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.


† Józef Kowalczyk                                 
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński                          
Prymas PolskiPolecamy