niedziela, 23 lutego 2020 r.

Gratulacje Prymasa dla bp. Guzdka

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przesłał telegram z gratulacjami dla nowego Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka. Bp Guzdek odbył 19 grudnia ingres do katedry polowej w Warszawie. W uroczystości oprócz członków Episkopatu Polski uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele.

Poniżej pełna treść telegramu

Dzień 19. grudnia 2010 roku wpisuje się na stałe w historię duszpasterstwa Wojska Polskiego. Przejmuje bowiem obowiązki nowego biskupa polowego, po tragicznie zmarłym biskupie Tadeuszu Płoskim, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, biskup Józef Guzdek; człowiek o głębokiej formacji duchowej i intelektualnej, doskonały organizator pracy, szanujący godność każdej osoby ludzkiej, odznaczający się przykładnym poczuciem obowiązku, zdyscyplinowaniem, roztropnością w działaniu i kapłańskim przykładem życia. Z radością więc uczestniczę duchowo w tym wielkim wydarzeniu jakie ma miejsce w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.


Drogi Księże Biskupie Józefie, biskupie polowy Wojska Polskiego w naszej Ojczyźnie!


Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył Cię wielkim zaufaniem i powierzył Ci odpowiedzialne obowiązki duszpasterskie i administracyjne. Przejmujesz więc dziś całe dziedzictwo duszpasterstwa Wojska Polskiego wypracowane przez Twoich Poprzedników, a zwłaszcza przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i biskupa Tadeusza Płoskiego. Jest to dziedzictwo tworzone i ubogacane w trudzie, ale na miarę potrzeb, możliwości i wyzwań minionych lat.


Duszpasterskie doświadczenie jakie zdobyłeś podczas posługi kapłańskiej i biskupiej w archidiecezji krakowskiej, daje Ci obraz współczesnych zadań stojących przed Tobą w diecezji wojskowej na terenie całej Rzeczypospolitej. Wraz z kapłanami – kapelanami wojskowymi – masz nieść posługę duszpasterską – słowa i sakramentów – żołnierzom i ich rodzinom, dzielić ich dole i niedolę, być z nimi tam, gdzie pełnią powierzoną im służbę; niekiedy tam, gdzie pokój jest zagrożony, gdzie ludzie są zwaśnieni, gdzie zdrowie i życie jest zagrożone.


Żołnierze, synowie polskich matek, muszą mieć duchowe wsparcie kapelanów i biskupa, umacniające ich w przekonaniu, że nie wolno nigdy niszczyć człowieka, jego życia i godności oraz wszelkiego dobra, które jest owocem myśli twórczej i pracy rąk ludzkich. Twoja posługa biskupia i kapelanów ma umacniać żołnierzy i ludzi dobrej woli w przekonaniu, że problemy zwaśnionych ludów i narodów rozwiązuje się na drodze dialogu i perswazji.


Modlę się wraz z Tobą i całą wspólnotą zgromadzoną w katedrze polowej, abyś w tym duchu realizował biskupie posługiwanie, wspomagany przez rzeszę wspaniałych ludzi pełniących służbę wojskową; aby nigdy nie zaistniał jakiś mur, który by Cię oddzielał od twoich kapłanów i od ludzi pełniących służbę, niezależnie od stopnia w hierarchii wojskowej.


Niech Cię wspomaga w tym posługiwaniu Jezus Chrystus, do którego odwołujesz się w Twoim zawołaniu: In Te Domine speravi – Tobie, Panie, zaufałem. Matka Najświętsza, Hetmanka Wojska Polskiego, niech Cię otacza płaszczem swej opieki. Szczęść Boże!Polecamy