wtorek, 18 lutego 2020 r.

Komunikat po posiedzeniu Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W sobotę, 4 grudnia, w sali posiedzeń Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się spotkanie inauguracyjne Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w odnowionym składzie. Obradom przewodniczył Ks. Abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Głównym punktem obrad było omówienie Programu duszpasterskiego dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2011: W komunii z Bogiem oraz obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


 Wobec problemów, trudności i zagrożeń, jakie pojawiają się w życiu wspólnoty Kościoła, trzeba odpowiedzieć odnową wiary jednostek i wspólnot kościelnych. Elementami takiej odnowy są: nowe doświadczenia Boga, nowe spojrzenie na przyszłość i nowe widzenie teraźniejszości oraz rozumienie Kościoła jako sakramentu komunii. Są to najważniejsze elementy tzw. nowej ewangelizacji.

 

W dziele realizowania nowej ewangelizacji podstawową rolę i znaczenie posiada parafia, a w niej rady parafialne – a co za tym idzie – współpraca osób duchownych i świeckich w zarządzaniu parafią. Parafialna Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna stanowią ważne i bardzo dziś potrzebne gremia doradcze każdego proboszcza. Do ich zadań należą m. in.: pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej, pomoc w opracowaniu parafialnego programu duszpasterskiego, uzyskanie możliwej i pełnej diagnozy stanu religijno-moralnego parafii i pomoc w zaspokojeniu jej potrzeb, troska o sprawy materialno-gospodarcze parafii.

 

Z tego względu członkowie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej zachęcają wszystkich Księży Proboszczów do omówienia tegorocznego Programu duszpasterskiego w swoich parafiach w ramach spotkań z Parafialną Radą Duszpasterską, katechetami i członkami wspólnot i grup apostolskich. Bardzo ważnym jest, by każda wspólnota parafialna wypracowała konkretne inicjatywy duszpasterskie, które będą konsekwentnie realizowane przez cały rok duszpasterski.

 

W zbliżającym się roku 2011 przypadają również rocznice związane z osobą Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, wieloletniego arcybiskupa gnieźnieńskiego. I tak 12 maja obchodzić będziemy – 65 rocznicę jego konsekracji biskupiej, następnie 28 maja – 30 rocznicę jego śmierci i wreszcie 3 sierpnia – 110 rocznicę jego urodzin. Poprzez upamiętnienie tych wydarzeń pragniemy przypomnieć sobie nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego, a zwłaszcza przybliżyć je młodemu pokoleniu. Pozostaje ono bowiem ciągle aktualne i wyjątkowe. Archidiecezjalna Rada Duszpasterska pragnie zatem zachęcić wszystkie wspólnoty parafialne do aktywnego włączenia się w przeżywanie rocznic związanych z życiem i posługą Prymasa Tysiąclecia przez organizowanie konferencji w parafiach, sympozja, katechezy i konkursy w szkołach, pielgrzymki do grobu Sługi Bożego lub miejsc związanych z jego uwięzieniem.

 

Zwracając się do polskich biskupów w czasie ich ostatniej wizyty ad limina apostolorum Ojciec Święty Benedykt XVI zaapelował, aby polska parafia stanowiła wspólnotę kościelną i kościelną rodzinę. Niech zatem żywy kontakt duszpasterzy z parafialnymi gremiami doradczymi oraz ze wspólnotami apostolskimi zaowocuje wspólnym zaangażowaniem się w realizację tegorocznego Programu duszpasterskiego. Niech nasz wspólny wysiłek pomoże parafiom naszej archidiecezji stawać się wspólnotami wierzącymi i modlącymi się, a więc wspólnotami żyjącymi w komunii z Bogiem.

 

 

Bp Bogdan Wojtuś

Wikariusz Generalny

Przewodniczący Sekretariatu ARD

 

Ks. Zbigniew Przybylski

Sekretarz ARD

Polecamy