czwartek, 27 lutego 2020 r.

Młodzi z archidiecezji gnieźnieńskiej w Rotterdamie

Rozpoczęło się 33. Europejskie Spotkanie Młodych w Rotterdamie. Do tego holenderskiego miasta 28 grudnia przybyło ok. 30 tysięcy osób, w tym młodzież a archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Młodzi otrzymali pakiet pielgrzyma, a także zakwaterowanie w parafiach Rotterdamu i okolicy. Każdy z uczestników dostał również List z Chile, będący przesłaniem przeora Wspólnoty z Taizé brata Aloisa do uczestników ESM. Jest pięknie, jest radość – podkreśla w przesłanym smsie Ania Wierzbicka, która udała się na spotkanie z grupą  z Gniezna.


Pierwszy dzień Spotkania zakończyła wspólna modlitwa na halach wystawowych Ahoy. Podczas niej brat Alois podziękował za serdecznie przyjęcie i zorganizowanie spotkania – W imieniu wszystkich młodych Europejczyków bardzo dziękuję mieszkańcom Rotterdamu i okolic, zwierzchnikom Kościołów i merowi tego miasta! Zaproszenie, żeby tu przybyć, skierowały do nas różne Kościoły tego kraju. To dobry znak dla przyszłości Kościoła, że przyjmują nas w całej różnorodności ci wszyscy, którzy ufają Chrystusowi – mówił. Pozdrowił też przedstawicieli wspólnoty muzułmańskiej, która stanowi znaczną część mieszkańców Rotterdamu.

 

Przełożony braci z Taizé zwrócił również uwagę na potrzebę odpowiedzialnego przyjmowania daru życia. – Dzisiaj mamy raczej poczucie, że sami możemy tworzyć swoją egzystencję. To prawda, że postęp techniczny daje nam niewyczerpane możliwości twórcze, żebyśmy brali swój los w swoje ręce. Bardzo istotne wydaje mi się jednak, żebyśmy pielęgnowali taką postawę, która polega na przyjmowaniu życia, przede wszystkim takiego, jakim ono jest.

 

Drugiego dnia młodzi w ramach spotkań w małych grupkach w parafiach rozważali fragment Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4 i n.) oraz fragment Listu z Chile. Następnie udali się do hal Ahoy, aby uczestniczyć w modlitwie południowej, zjeść obiad oraz uczestniczyć w warsztatach tematycznych. Przed modlitwą wieczorną młodzi powrócą znów na tereny wystawiennicze na kolacje.


źródło: ddmgniezno

Więcej: www.taize.fr

Polecamy