środa, 26 lutego 2020 r.

Piechcin: obchody 150-lecia kopalni wapienia

W Piechcienie odbyły się 3 grudnia obchody 150. rocznicy istnienia miejscowej kopalni odkrywkowej wapienia. Uroczystości, którym przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk, były również okazją do uczczenia patronki górników św. Barbary oraz wręczenia metropolicie gnieźnieńskiemu Honorowej Szpady Górniczej.

Centralnym punktem obchodów była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem abp. Kowalczyka w miejscowym kościele pw. MB Częstochowskiej i św. Barbary. W Eucharystii prócz emerytowanych i obecnych pracowników kopalni oraz ich rodzin uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz, poczty sztandarowe, harcerze i mieszkańcy Piechcina. Obecni byli także kanonicy Kapituły Kruszwickiej oraz duchowni z okolicznych parafii.

W homilii Prymas Polski wyraził radość z kultywowania w Piechcinie pięknej tradycji wspólnej modlitwy górniczych rodzin. Jak dodał, modlitwa ta obejmuje zarówno żyjących, jak i zmarłych górników, a także tych, którzy w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku byli zmuszani do niewolniczej pracy w istniejącym tu wówczas Ośrodku Pracy Więźniów.

„Był to w rzeczywistości obóz pracy przymusowej, do którego kierowano głównie więźniów politycznych. Mówi się, że w sumie przebywało tu od 1250 do 1450 więźniów. Nie wiemy ilu z nich jeszcze żyje, ale obejmujemy ich wszystkich naszą modlitwą upraszając dla zmarłych za wstawiennictwem św. Barbary wiekuisty pokój, a dla żyjących Boże błogosławieństwo” – mówił Prymas.

Zachęcał również obecnych do owocnego przeżycia Adwentu i otwarcia się na tajemnicę Emmanuela wzorem Maryi i św. Józefa.

„Aby zobaczyć potęgę słowa Bożego, które Ciałem się stało, trzeba jak Maryja wypowiedzieć „niech mi stanie”. Trzeba tak jak Ona uciszyć się przed Panem, wsłuchać się w Jego słowo, zanurzyć się w głębię tajemnic Bożych. Trzeba jak św. Józef ciągle iść naprzód w pielgrzymce wiary, okazując uległość rozumu i woli wobec Bożej miłości wchodzącej w nasze ludzkie dzieje. Trzeba wpatrywać się także w św. Barbarę, męczennicę, patronkę górników, której wielu zawdzięcza ocalenie życia, albo szczęśliwe wyjście z trudnych sytuacji życiowych” – podkreślił Prymas.

Życzył również górnikom, ich najbliższym i wszystkim obecnym, by potrafili za przykładem św. Barbary przyjmować wolę Bożą, by jak Matka Najświętsza i św. Józef otwierali się w pokorze na tajemnicę Boga przychodzącego do człowieka i by wnosili do swoich rodzin oraz miejsc pracy atmosferę pełną radości, pokoju i zaufania Bożej Opatrzności.

Podczas uroczystości górnicy wręczyli abp. Kowalczykowi Honorową Szpadę Górniczą – odznaczenie nadawane za szczególne zasługi dla branży. Prymas Polski otrzymał je w podzięce za duchową opiekę nad górnikami pracującymi w kopalni wapienia.

bgk KAI

Polecamy