czwartek, 27 lutego 2020 r.

Prymas na uroczystościach w Łodzi

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył 11 grudnia Mszy św. sprawowanej z okazji 90. rocznicy utworzenia diecezji (dziś archidiecezji) łódzkiej.

W Eucharystii sprawowanej w kościele katedralnym pw. św. Stanisława Kostki uczestniczył także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz kard. senior Józef Glemp, który wygłosił homilię. W słowie na zakończenie liturgii abp Kowalczyk życzył Kościołowi łódzkiemu, by zachował swoje dziedzictwo.

Przypomniał również zachętę Jana Pawła II, aby w krajach, które już dawno przejęły ewangeliczne przesłanie Chrystusa ponownie ewangelizować.


"Droga archidiecezjo łódzka wraz ze swoim pasterzem arcybiskupem Władysławem na czele! Miej stale żywą świadomość dziedzictwa i duchowego dorobku tego Kościoła partykularnego, jakie wyrosło ze Słowa Bożej Prawdy, głoszonej tu przez wiernych szafarzy słowa i sakramentów! Życzę Wam wszystkim, abyście tego dziedzictwa strzegli, abyście je pomnażali i – odpowiadając na papieskie przesłanie i prośbę – podejmowali na nowo prace w posłudze Ewangelii, ukazując pełne znaczenie i wartość prawdy, tak bardzo zaciemnianej we współczesnym świecie; tej prawdy, która wyzwala oraz wolności przez prawdę, którą jest Chrystus. Cierpliwie i wytrwale torujcie nadal drogę Ewangelii: w waszej mowie i postawie, zarówno w wymiarze indywidualnym i społecznym. Pokładajmy ufność w Tym, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem" - mówił Prymas.


Diecezja łódzka powstała w 1920 roku na mocy bulli papieża Benedykta XV z 10 grudnia „Christi Domini”. Została wydzielona z zachodniej części ówczesnej archidiecezji warszawskiej.

Słowo Prymasa Polski

Polecamy