niedziela, 23 lutego 2020 r.

Prymas w parafii bł. Radzyma Gaudentego

„Rodzina nazywana przez papieża Jana Pawła II Kościołem Domowym jest wartością niezastąpioną. Wszelkie relacje pomiędzy mężczyzną i kobietą, pomiędzy osobami tej samej płci, nie są w stanie jej zastąpić. To tylko miraże mające podważyć znaczenie tej podstawowej komórki życia Kościoła i społeczeństwa” – mówił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. sprawowanej w Niedzielę Świętej Rodziny w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie.

 

W homilii metropolita gnieźnieński podkreślił, że katolickie rodziny w Polsce i na świecie stanowią niezastąpioną wartość w życiu Kościoła i w życiu społeczeństwa. „Takiej właśnie katolickiej rodzinie zawdzięczam swoje życie, swoje dziedzictwo i to, kim jestem” – mówił Prymas.

 

Przywołał także fragment ślubowań jasnogórskich, zawierających w sobie – jak dodał - „polską kartę praw człowieka”. „Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i najcenniejszy skarb narodu (...) wszyscy staniemy na straży budzącego się życia” – cytował  abp Kowalczyk dodając, że problem obrony prawa do życia każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej jego śmierci winien zawsze znajdować się w centrum ludzkich zainteresowań i poczynań.

 

Metropolita gnieźnieński zwrócił się także bezpośrednio do uczestniczących w Mszy św. małżonków. „Dzisiejsze święto Świętej Rodziny jest dziękczynieniem składanym Bogu za to, że każdego dnia, każdego miesiąca i każdego roku potrafiliście dzielić się miłością. Dzielicie się tą miłością, bo to właśnie miłość daje moc do życia w pokoju i budowania komunii osób. W waszym życiu realizuje się to, o czym mówi Pismo Święte: <Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami>. Tą wspaniałą dobroczynnością i wzajemną więzią miłości obdarowujecie swoje dzieci i bliskich” – mówił Prymas.

 

Życzył również małżonkom, by ich wzajemna miłość, która nigdy się nie kończy, stale wzrastała i z każdym dniem była silniejsza. „Zaufaliście miłości i ona doprowadziła was do dnia dzisiejszego. Ufajcie nadal, a ona prowadzić was będzie do końca waszych dni” – mówił na koniec Prymas.

 

Podczas Mszy św. małżeństwa odnowiły swoje ślubne przyrzeczenia oraz otrzymały od abp. Kowalczyka pamiątkę dzisiejszej uroczystości. Każdej z par małżeńskich Prymas udzielił także indywidualnego błogosławieństwa.

 

Niedziela Świętej Rodziny była także świętem parafii bł. Radzyma Gaudentego. Po Mszy św. metropolita gnieźnieński poświęcił nowe organy zakupione dzięki ofiarności całej wspólnoty parafialnej. 

 

bgk KAI

 

Homilia Prymasa Polski


Polecamy