piątek, 21 lutego 2020 r.

Życzenia Prymasa Polski dla diecezjan

Pielęgnowania i wzrastania w miłości, dla której natchnieniem jest miłość Boga do człowieka, życzy prymas Polski abp Józef Kowalczyk rodzinom z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. „Niech wasza miłość, przez świadectwo waszego życia, promieniuje na innych ludzi i na całe społeczeństwo” – pisze prymas.


Poniżej pełna treść listu z życzeniami:


Bracia i Siostry,

Mieszkańcy miasta Gniezna i wszyscy żyjący na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej!

 

Po raz pierwszy jako arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, zwracam się do Was ze słowami serdecznych pozdrowień w bliskości Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, które w naszej polskiej tradycji niosą ze sobą szczególne ciepło rodzinnego domu i miłość najbliższych. Pozdrawiam Was słowami: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!”

 

Moje pozdrowienia i życzenia kieruję do dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych i w podeszłym wieku; do wszystkich i do każdego z osobna. Wszystkich bez wyjątku serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej życzliwej pamięci w modlitwie.

 

Przez minione pół roku mojej posługi w Archidiecezji Gnieźnieńskiej miałem możliwość osobistych spotkań z wieloma kapłanami, osobami życia zakonnego i wiernymi świeckimi. Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować za rodzinny klimat tych spotkań i możliwość osobistego poznania wielu ludzi, wspólnej modlitwy i rozmowy. Mogłem dostrzec, jak wielu dobrych ludzi żyje pośród nas, ochoczo niosących solidarną pomoc potrzebującym. Wszystkim Wam dziękuję za Waszą żywą wiarę i wierne trwanie przy wartościach chrześcijańskich, które – będąc fundamentem życia nas wszystkich – pozwalają Wam wnosić cenny wkład w życie naszych środowisk i naszej ziemskiej Ojczyzny. W  szczególny sposób pragnę podziękować za troskę o wychowanie dzieci i młodzieży w wierze i  tradycji chrześcijańskiej; za wychowywanie do miłości Boga, Ojczyzny, rodziny i drugiego człowieka; do poszanowania ojczystego języka, kultury i historii, do troski o człowieka  biednego, chorego i opuszczonego.

 

Modlitwą obejmuję Wasze cierpienia, troski, radości, osiągnięcia, trudy, dolegliwości. Czynię to w duchu chrześcijańskiej nadziei, która wyrasta z Bożego Narodzenia, z tej przedziwnej tajemnicy, że Bóg zechciał stać się jednym z  nas. W  duchu głębokiej wiary składam wszystkim Wam najlepsze życzenia, aby miłość Boga do człowieka, tak dobitnie ukazana nam przez Wcielenie i  zbawczą misję Jezusa Chrystusa była dla Was natchnieniem do tego, abyście potrafili przykładnie budować podstawową komórkę życia społecznego, jaką jest rodzina, nazywana tak często przez Jana Pawła II „Kościołem Domowym”. Życzę, aby właśnie tam, we wspólnotach rodzinnych, rozwijała się i dojrzewała miłość rodziców do dzieci i dzieci do rodziców, i z tego doświadczenia wyrastała miłość do każdego człowieka, który jest niepowtarzalnym dziełem Stwórcy, osobą która ma swoją godność, prawa i obowiązki. Niech Wasza miłość, przez świadectwo Waszego życia, promieniuje na innych ludzi i na całe społeczeństwo.

 

Wszystkie Wasze intencje składam na Ołtarzu Eucharystycznym jako dar ofiarny i proszę Boga, aby wzbogacał Was swoją łaską, która płynie z tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa i obdarzył swoim błogosławieństwem.

 

Łamiąc się z Wami wigilijnym opłatkiem, życzę Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku, obfitego we wszelkie dobro, którego Wam najbardziej potrzeba!

 


 


                                                                                                                  † Józef Kowalczyk

                                                                                                                    Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

                                                                                                                Prymas Polski

Polecamy