środa, 19 lutego 2020 r.

Życzenia Prymasa Polski dla Polonii

„Po raz pierwszy, jako prymas Polski i duchowy opiekun Emigracji zwracam się do Was ze słowami serdecznych pozdrowień. Czynię to w bliskości świąt Bożego Narodzenia, które w naszej polskiej tradycji niosą ze sobą szczególne ciepło rodzinnego domu i miłość najbliższych” – pisze prymas Polski abp Józef Kowalczyk w liście adresowanym do Polonii.

Poniżej pełna treść listu z życzeniami:


Bracia i Siostry,

Kochani Rodacy,

 

po raz pierwszy, jako prymas Polski i duchowy opiekun Emigracji zwracam się do Was ze słowami serdecznych pozdrowień. Czynię to w bliskości Świąt Bożego Narodzenia, które w naszej polskiej tradycji niosą ze sobą szczególne ciepło rodzinnego domu i miłość najbliższych.

 

W tym pierwszym słowie, które kieruję do Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny, zwracam się do wszystkich, gdziekolwiek obecnie przebywają. Wszystkich bez wyjątku serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej pamięci w modlitwie.

 

Poczytuję sobie za łaskę, że mogłem towarzyszyć Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, dzisiaj Słudze Bożemu w jego podróżach apostolskich. Przy tej okazji poznałem wielu Polaków żyjących w niemal wszystkich częściach świata. Znanych mi jest dobrze wiele środowisk polonijnych na świecie. Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować za rodzinny klimat tych spotkań i możliwość poznania tak wielu rodaków, żyjących z dala od Ojczyzny. Przede wszystkim dziękuję za waszą duchową łączność z Polską; za wierność wierze i wartościom chrześcijańskim, które - stając się fundamentem życia - pozwalają wam być obywatelami krajów w których przyszło wam obecnie żyć. Dziękuję za wieloraki wkład, który wnosicie w życie tych społeczeństw. W sposób szczególny pragnę podziękować za troskę o wychowanie dzieci w wierze i tradycji chrześcijańskiej; za miłości do Polski, jej języka, kultury i historii. Dziękuję za waszą wierność w podtrzymywaniu wielu tradycji w tym także związanych z wigilią Bożego Narodzenia, Wielkim Postem, czy też uroczystością Wszystkich Świętych.

 

Modlitwą obejmuję wasze troski, radości, osiągnięcia, trudy, dolegliwości i cierpienia. Czynię to w duchu chrześcijańskiej nadziei, która wyrasta z Bożego Narodzenia, z tej przedziwnej tajemnicy, że Bóg zechciał stać się jednym z nas. W duchu głębokiej wiary składam najlepsze życzenia, aby miłość Boga do człowieka, tak dobitnie ukazana nam przez Wcielenie i zbawczą śmiercią Jezusa Chrystusa była dla was natchnieniem i nadzieją do tego, abyście potrafili budować podstawową komórkę życia społecznego, jaką jest rodzina, nazywaną tak często przez Jana Pawła II Kościołem Domowym. Życzę, aby właśnie tam, we wspólnotach rodzinnych, rodziła się i dojrzewała miłość rodziców do dzieci i dzieci do rodziców, i z tego doświadczenia wyrastała miłość do każdego człowieka, który jest niepowtarzalnym dziełem Stwórcy, osobą która ma swoją godność, prawa i obowiązki. Niech wasza miłość, przez świadectwo waszego życia, promieniuje na innych ludzi.

 

Wszystkie Wasze intencje składam na Ołtarzu Eucharystycznym, jako dar ofiarny i proszę Boga, aby darzył Was swoją łaską, która płynie z tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa i obdarzył swoim błogosławieństwem.

 

Wesołych Świąt  Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

 

                                                                                             

                                                                                                              † Józef Kowalczyk                         

                                                                                                            Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński          

                                                                                    Prymas Polski

 

Polecamy