sobota, 22 lutego 2020 r.

Gniezno: pamięci pomordowanych

 

 

W kościele Świętej Trójcy w Gnieźnie odprawiono 29 kwietnia Mszę św. w intencji ofiar katyńskiej zbrodni sprzed 70 laty. Po Eucharystii pod Tablicą Katyńską umieszczono urnę z ziemią przywiezioną niedawno z miejsca pochówku pomordowanych.

 

Wspólnej modlitwie przewodniczył bp Bogdan Wojtuś, a homilię wygłosił ks. kan. Zenon Rubach, proboszcz gnieźnieńskiej fary. Jak przypomniał, przed pięcioma laty na murze okalającym świątynię zawieszono tablicę przypominającą o zbrodni katyńskiej. Dziś pod tą tablicą umieszczony został znamienny symbol – urna z ziemią przesiąkniętą krwią polskich bohaterów.

 

„Odtąd to miejsce będzie nie tylko przypominało o Katyniu. Stając pod tablicą, wczytując się w napis będziemy mogli poczuć się w pewnym sensie jako ci, którzy te miejsca nawiedzają” – mówił ks. Rubach.

 

Dodał również, że pamięć o Katyniu i innych miejscach polskiej martyrologii na wschodzie nie była łatwa. Przez wiele lat o tym, co się tam wydarzyło nie wolno było mówić głośno. Gdy już wolno było mówić, mówiono z bólem, żalem, poczuciem krzywdy i zła. Nadszedł jednak czas, gdy można o tych miejscach i wydarzeniach mówić inaczej, w kategoriach ziarna rzuconego w ziemię, które obumierając wydaje plon obfity.

 

Kaznodzieja wspomniał także o tych, którzy niespełna trzy tygodnie temu lecieli oddać hołd pomordowanym przed 70 laty.

 

Po Mszy św. na placu przy kościele, przed Tablicą Katyńską odbyła się uroczystość patriotyczna, podczas której przypomniano oficerów, którzy pochodzili bądź byli związani z Gnieznem, a których życie tak tragicznie zakończyło się w Katyniu. Pod Tablicą Katyńską umieszczono także urnę z ziemią przywiezioną z Katynia oraz złożono wiązanki kwiatów.

 

Uroczystość została przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz gnieźnieńskie Kolegium Europejskie.

 

bgk KAI

Polecamy