czwartek, 20 lutego 2020 r.

Pyzdry: Zjazd Szkół Papieskich

 

Uczniowie trzynastu szkół mających za patrona Papieża Polaka spotkali się 22 kwietnia w Pyzdrach na II Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II. W zlocie uczestniczył także bp Wojciech Polak z Gniezna.

 

Gnieźnieński biskup pomocniczy przewodniczył Mszy św. sprawowanej na rozpoczęcie zjazdu w miejscowej hali widowiskowo-sportowej. W homilii zwrócił uwagę, iż szkoły noszące imię Jana Pawła II są w sposób szczególny wezwane do dawania świadectwa temu, czego Papież Polak nieustannie uczył.

„Jest to wezwanie do odważnego pokonywania barier i podejmowania wysiłku osobistego wzrostu w tych wartościach, którymi żył i które głosił Jan Paweł II. Jedną z takich pierwszych i podstawowych wartości jest niewątpliwie poszukiwanie i odkrywanie prawdy" – podkreślił bp Polak, dodając, że z prawdy rodzi świadectwo wiary, nadziei i miłości.

Tłumaczył również, że szkoła wierna temu, czego uczył i do czego wychowywał Sługa Boży Jan Paweł II, to w istocie szczególna wspólnota, która nie tylko stara się poznać i zaakceptować idee i wartości, którymi żył Jan Paweł II, ale także odpowiada na pierwsze zasadnicze wezwanie Papieża Polaka o otwarcie serc Chrystusowi.

„Jeśli postać tego wielkiego i świętego Papieża ma nie tylko z upływem lat obrosnąć spiżową legendą, ale pomóc nam kształtować nasze życie, to także przez to, że i my nauczymy się, jak on, czerpać to życie od Jezusa Chrystusa” – mówił do młodzieży gnieźnieński biskup pomocniczy.

Po Eucharystii uczniowie wzięli udział w uroczystej gali, podczas której wręczono wyróżnienia wszystkim uczestnikom zorganizowanych wcześniej konkursów o tematyce papieskiej. Odbył się także koncert przygotowany przez gospodarzy zjazdu.


Na zakończenie uczniowie wspólnie z bp. Wojciechem Polakiem wypuścili w niebo 500 białych i żółtych balonów z wypisanymi na nich wartościami, których nauczał Jan Paweł II i które znaleźć można w statucie szkoły im. Jana Pawła II w Pyzdrach. Na ręce gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego złożono także prośbę do abp. Henryka Muszyńskiego o powołanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

bgk KAI

Fot. Marek Bednarz

 

Polecamy