piątek, 27 listopada 2020 r.

Przekaż 1 %

To takie proste. Wypełniając kilka rubryczek w rocznym zeznaniu podatkowym można podarować komuś buty, zapewnić dach nad głową, a niekiedy i uratować życie. Niczego nie trzeba dopłacać, ani specjalnie załatwiać. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS oraz odpowiednią kwotę. Dodatkowo można uściślić, na co pieniądze mają być spożytkowane (np. na leczenie konkretnej osoby). Resztę załatwia fiskus. Jeśli tych kilku prostych czynności nie wykonamy, nasz 1 procent trafi do budżetu państwa i to on zdecyduje, co z nim zrobić. Nie pytajmy więc, czy przekazać, ale komu?Może dla hospicjum...
W archidiecezji gnieźnieńskiej działa około 50 stowarzyszeń, fundacji i instytucji mających status organizacji pożytku publicznego. Dokładne informacje o nich znaleźć można w Krajowym Rejestrze Sądowym (na stronie www.opp.ms.gov.pl). Są wśród nich także organizacje kościelne bądź blisko z Kościołem związane, które zajmują się głównie niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym. Jedną z takich instytucji jest wągrowieckie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, które wybudowało i prowadzi „Hospicjum Miłosiernego Samarytanina”. Placówka otacza opieką osoby umierające i terminalnie chore, a także ich rodziny. Dzięki szczodrości darczyńców, ofiarności mieszkańców Wągrowca, a także niestrudzonej pracy założyciela ks. kan. Andrzeja Rygielskiego hospicjum należy do najlepiej wyposażonych zakładów opieki paliatywnej w kraju. W tym roku ma zamiar się rozbudować, więc pieniądze z 1 procenta na pewno się przydadzą.

...albo dla dzieci
Na rzecz potrzebujących działa także Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy, które prowadzi jadłodajnię dla osób ubogich oraz tzw. Dom Dziennego Pobytu dla samotnych i bezdomnych. Oprócz wymiernego wsparcia członkowie stowarzyszenia prowadzą także poradnictwo terapeutyczne pomagające podopiecznym wyjść na prostą. W archidiecezji gnieźnieńskiej działa także kilka instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą. Należy do nich m.in. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie, która funduje stypendia dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich oraz Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia działające we współpracy z gnieźnieńskimi szarytkami, które pomaga najmłodszym z ubogich rodzin organizując dla nich m.in. paczki i półkolonie. W gronie tym jest także Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei” w Łopiennie założone przez siostry elżbietanki. W prowadzonym przez nie Domu Pomocy Społecznej przebywa kilkadziesiąt dzieci z różnymi schorzeniami układu nerwowego i fizycznym kalectwem: z porażeniem mózgowym, autyzmem, dzieci niewidome i nie mówiące.

Caritas też czeka
Wymieniając organizacje pożytku publicznego nie można zapomnieć o Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która pomaga kompleksowo i na wielu różnych polach. W ubiegłym roku podatnicy przekazali na jej konto przeszło 150 tysięcy złotych, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność organizacji i podległych jej placówek, a także na pomoc Parafialnym Zespołom Caritas i osobom indywidualnym. Jak mówi ks. Krzysztof Woźniak, z-ca dyrektora gnieźnieńskiej Caritas, dzięki ofiarności i zrozumieniu darczyńców, wolontariusze i pracownicy Caritas mogą każdego dnia pomagać bezpośrednio ponad 550 osobom. Dlatego wypełniając PIT pamiętajmy o organizacjach pożytku publicznego. Nasz jeden procent może wydawać się kwotą nikłą, jednak zsumowany z tysiącami, dziesiątkami tysięcy podobnych daje naprawdę imponujące sumy, a co za tym idzie konkretną pomoc.

 
Bernadeta KruszykWybrane organizacje pożytku publicznego z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej,
na których rzecz można przekazać 1 procent swojego podatku dochodowego

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, KRS 0000195886

Organizacja prowadzi w archidiecezji gnieźnieńskiej dziewięć placówek: dom dziecka, warsztaty terapii zajęciowej, świetlicę środowiskową, Centrum Pomocy Bliźniemu oraz ochronkę. Wspiera potrzebujących i działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie, KRS 0000056937

Celem jej działalności jest wspieranie edukacji młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych niezamożnych. Fundacja wspiera młodzież stypendiami, umożliwiając jej koncentrowanie się na zdobywaniu wiedzy, bez konieczności dodatkowego zarobkowania.

 

Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II w Chodzieży, KRS: 0000249628

Celem działania Fundacji jest między innymi rozbudowa Centrum im. Jana Pawła II, wspieranie budowy nowego kościoła na Kotliny Karczewnika oraz promocja nauczania Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia w Gnieźnie, KRS 0000075432

Stowarzyszenie istnieje w Polsce ponad 350 lat. Celem stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla wspierania i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

 

Kalwaria Pakoska w Pakości, KRS 0000282780

Najstarsza, po sławnej Zebrzydowskiej, kalwaria w Polsce, nazywana „kujawską Jerozolimą”. Składa się z  Kościoła Ukrzyżowania i 25 barokowych kaplic. Stan techniczny wielu z nich jest już bardzo zły, w kilku przypadkach istnieje zagrożenie katastrofy budowlanej. Wszystkie prace są kosztowne, gdyż wymagana jest przy nich kompleksowa dokumentacja całego zespołu kalwaryjskiego.

 

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, KRS 0000058949

Stowarzyszenie prowadzi m. in. hospicjum, obejmujące terminalnie chorych niezależnie od ich przekonań religijnych. Zapewnia całodobową opiekę stacjonarną lub bezpośrednią opiekę lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta, pomoc wolontariuszy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin, pomoc duszpasterską, szkolenie rodzin w zakresie opieki nad chorymi w domu, wsparcie osieroconych rodzin.

 

Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy, KRS 0000035231

Stowarzyszenie wydaje codziennie ponad 100 gorących posiłków. Organizuje także specjalne spotkania przy wspólnym stole z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Prócz stołówki członkowie Stowarzyszenia zorganizowali także tzw. Dom Dziennego Pobytu, w którym dach nad głową otrzymują osoby bezdomne i samotne. Prowadzone jest także poradnictwo terapeutyczne.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" w Łopiennie, KRS 0000300244

W prowadzonym przez siostry Elżbietanki Domu Pomocy Społecznej przebywa 50 dzieci z różnymi schorzeniami układu nerwowego i fizycznym kalectwem: z porażeniem mózgowym, autyzmem, dzieci niewidome i nie mówiące. Dom oferuje całodobową opiekę pielęgniarską, zabezpiecza potrzeby socjalno-bytowe, religijne, rehabilitację leczniczą, różne formy terapii zajęciowej i kulturalno-rekreacyjnej.

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, KRS: 0000254562

Stowarzyszenie ma na celu działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących, pomoc społeczną dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównanie szans edukacyjnych. Stowarzyszenie funduje m.in. stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, organizuje również wypoczynek dla młodzieży.

 

Organizacja Pożytku Publicznego „Święty Radzym”, KRS: 0000320818

Powstała w ubiegłym roku i działa przy parafii bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie

Polecamy