środa, 18 września 2019 r.

Apel abp. Henryka Muszyńskiego o wsparcie powodzian

Abp Henryk Muszyński apeluje do mieszkańców archidiecezji gnieźnieńskiej o duchowe, materialne i finansowe wsparcie osób poszkodowanych przez tegoroczną powódź. Poniżej publikujemy pełną treść apelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia,

 

minione dni przynosiły nam dramatyczne informacje o poszkodowanych mieszkańcach kolejnych miast i wiosek południowej Polski dotkniętych powodzią. Setki domów znalazło się pod wodą, tysiące ludzi musiało być ewakuowanych z ich własnych mieszkań, tysiące rodzin utraciło dobytek swojego życia. Jak zwykle w takich chwilach, jako wspólnota Kościoła powszechnego, poczuwamy się do solidarnej pomocy tym, którzy doświadczają ubóstwa z powodu ogromnej klęski żywiołowej jaką niewątpliwie jest tegoroczna powódź. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do drogich mi Sióstr i Braci we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji, aby włączyć się w organizowane zbiórki oraz pomoc, która – zgodnie z ustaleniami Caritas Polska – w sposób szczególny jest adresowana do mieszkańców Diecezji Bielsko–Żywieckiej. Jednocześnie zarządzam zbiórkę ofiar pieniężnych w dniu 30 maja br. Zebrane środki za pośrednictwem Caritas naszej Archidiecezji zostaną przekazane Caritas Polska na rzecz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Klęska powodzi nie dotyczy – Bogu dzięki – bezpośrednio terenów naszej Archidiecezji, stąd liczę na życzliwą pomoc tym, którzy znaleźli się w dramatycznej potrzebie. Z góry dziękuję za życzliwą pomoc, obejmuję Was wszystkich wdzięczną modlitwą i z serca błogosławię                            i

 

abp Henryk Józef Muszyński

Polecamy