wtorek, 7 lipca 2020 r.

Nowi diakoni


Ośmiu kleryków Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przyjęło 9 maja święcenia diakonatu. Obrzęd odbył się podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia.


„Będziecie diakonami tj. sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował tak, jak ten, który służy. Wypełniając chętnie wolę Bożą w duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom – mówił w pouczeniu bp Wojtuś. Przypomniał także o czekających diakonów zadaniach. Jak mówił będą oni pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza.

„Niech z Bożą pomocą tak spełniają te obowiązki, aby wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych uczniów Chrystusa” – podkreślił gnieźnieński biskup pomocniczy.

Apelował również, by przyjmujący święcenia diakonatu byli mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi.

„Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, ale i głosicielami (…) Ukazujcie swoimi czynami wierność Słowu, które głosicie ustami” – mówił bp Wojtuś.

Po pouczeniu kandydaci na diakonów złożyli uroczyste przyrzeczenie życia w celibacie i wyrazili gotowość przyjęcia wszystkich zadań wynikających ze święceń. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił kulminacyjny moment święceń – nałożenie przez biskupa rąk na głowę każdego kandydata. Nowo wyświęceni diakoni otrzymali także księgę Ewangelii oraz nałożyli stuły i dalmatyki.

W Mszy św. uczestniczyła wspólnota seminaryjna, a także najbliżsi i przyjaciele diakonów. Podczas Eucharystii modlono się w intencji nowo wyświęconych, nowych powołań oraz w intencji nowego metropolity gnieźnieńskiego prymasa Polski abp Józefa Kowalczyka. Liturgię ubogacił śpiewem Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka.

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich (dwa wyższe stopnie to prezbiter - czyli ksiądz - oraz biskup). Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Mszy św.), sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby.

Strój liturgiczny diakona jest inny niż księdza. Zamiast ornatu diakoni noszą dalmatykę (jest nieco krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię, spiętą u dołu.

W okresie letnim diakoni odbywać będą praktyki duszpasterskie w wybranych parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Ich posługa będzie obejmowała: katechizację, głoszenie homilii, pracę w biurze parafialnym, sprawowanie sakramentów świętych i przewodniczenie liturgii zmarłych, a także współpracę i prowadzenie spotkań z różnymi grupami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi.

bgk KAI

Polecamy