niedziela, 15 września 2019 r.

Słowo solidarności i apel Prymasa Polski nominata o pomoc dla ofiar powodzi

         

"Pragnę zapewnić wszystkich dotkniętych żywiołem o duchowej bliskości, solidarności w cierpieniu i modlitwie w intencjach, które są im teraz szczególnie drogie. Czynię to ze szczególną mocą ducha, bo znam gorycz tego cierpienia, wszak przed laty, wraz z moimi rodzicami, doznałem skutków klęski powodzi, która także teraz, w innym nieco wymiarze, dotknęła mojego rodzinnego domu" – napisał Prymas Polski nominat abp Józef Kowalczyk w słowie solidarności i apelu o pomoc dla ofiar tegorocznej powodzi.

 

 

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

 

Polska została w minionych tygodniach dotknięta bolesnymi doświadczeniami i cierpieniem. Myślę o tragedii smoleńskiej i o powodzi, która zaskoczyła w swoich rozmiarach i skutkach tysiące ludzi, niszcząc ich dobytek, owoce pracy i niekiedy dorobek całego ich życia. Zalane zostały ogromne hektary pól, które miały przynieść oczekiwane plony.

Pragnę tą drogą zapewnić wszystkich dotkniętych żywiołem o duchowej bliskości, solidarności w cierpieniu i modlitwie w intencjach, które są im teraz szczególnie drogie. Czynię to ze szczególną mocą ducha, bo znam gorycz tego cierpienia, wszak przed laty, wraz z moimi rodzicami, doznałem skutków klęski powodzi, która także teraz, w innym nieco wymiarze, dotknęła mojego rodzinnego domu.

Drodzy Bracia i Siostry!

Nie jesteście sami. Jesteśmy z wami w tym dotkliwym cierpieniu i doświadczeniu. Nadzieją napawa solidarna pomoc, którą niosą zarówno profesjonaliści, jak i wolontariusze. Polacy mają wypróbowaną wrażliwość umysłu i serca na ludzkie cierpienie i potrafią solidarnie przyjść z pomocą. Kieruję więc apel i prośbę do wszystkich ludzi dobrej woli, przyłączając się w ten sposób do apelu Przewodniczącego KEP i innych biskupów, abyśmy przyszli z wieloraką pomocą potrzebującym, czy to za pośrednictwem instytucji rządowych, państwowych, czy też dobroczynnych, takich jak Caritas czy różnego rodzaju fundacje, aby poprzez nasz dobry czyn poszkodowani odzyskali nadzieję, wolę życia i moc ducha do przezwyciężenia dotkliwego nieszczęścia i mogli godnie żyć.

Wszystkich dotkniętych cierpieniem powierzam Maryi, Matce Kościoła, i udzielam im apostolskiego błogosławieństwa.


Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski
nominat: Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Polecamy