poniedziałek, 16 września 2019 r.

Zmarł ks. Stefan Kałmucki

 6 maja zmarł ks. Stefan Kał­mucki, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościel­nym.


Śp. ks. Kałmucki uro­dził się 19 sierpnia 1952 r.w Jarocinie. Po ukończeniu w 1972 r. Technikum Me­chanicznego w Pleszewie wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Du­chownego w Gnieźnie. Sześć lat później, 15 kwietnia 1978 r.przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyń­skiego, prymasa Polski. Pierw­szą placówką, do której został skierowany jako wikariusz, była parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Później posługi­wał w Białośliwiu, w parafii pw. św. Jakuba w Mogilnie, w para­fii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie, w parafii pw. Zwia­stowania NMP w Inowrocławiu, w parafii pw. Matki Kościoła w Bydgoszczy i na powrót w pa­rafii pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. W 1989 r. został mianowany proboszczem para­fii pw. bł. Michała Kozala w Wą­growcu. W 2000 r. otrzymał de­kret mianujący go proboszczem w Lisewie Kościelnym, gdzie posługiwał do śmierci i gdzie został pochowany. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 maja pod przewodnictwem bp. Bog­dana Wojtusia.

Polecamy