wtorek, 14 lipca 2020 r.

Ars Liturgica po raz czwarty


Dwadzieścia trzy chóry z całej Polski wzięły udział 23 października w IV Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica”. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację twórczości chóralnej o tematyce liturgicznej, doskonalenie poziomu artystycznego chórów kościelnych i świeckich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami.

Do Gniezna przyjechały chóry m.in. z Buku, Murowanej Gośliny, Śremu, Bydgoszczy, Częstochowy, Kalisza, Katowic, Łodzi, Poznania, Sopotu, Torunia, Warszawy i Włocławka. Przesłuchania trwały cały dzień. Ich poziom oraz dobór repertuaru oceniało profesjonalne jury, które przyznało dwie równorzędne nagrody Grand Prix. Zdobyli je: w kategorii chórów kościelnych Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego, który otrzymał także nagrodę Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. W kategorii chórów świeckich Grad Prix przyznano Zespołowi Męskiemu „Gregorianum” z Warszawy pod dyrekcją Bereniki Jozaltis.

Jury przyznało także w obu kategoriach złote, srebrne i brązowe dyplomy oraz nagrody specjalne. Dekoracja zwycięzców i wyróżnionych miała miejsce po Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego. W homilii Prymas-senior podkreślił, iż muzyka i śpiew to najwznioślejsze formy modlitwy i kultu, które uzewnętrzniają i wyrażają to, czego nie da się wypowiedzieć samymi słowami.

„Śpiew liturgiczny i muzyka nadają obrzędom dostojeństwa, czynią je celebracją boskiej obecności i bliskości. Jan Paweł II przypomniał: głos i dźwięk muzyki pomaga porwać umysł i serce ku Górze, ku niebiosom, jej celem jest repare in celsitudinem – porwać ku niebiosom ludzkie uczucia” – przypomniał za papieżem Polakiem emerytowany metropolita gnieźnieński.

Podziękował również organizatorom za przygotowanie przedsięwzięcia, a chórom za obecności i piękny śpiew.

Konkurs zorganizowała Federacja „Caecilianum” Oddział Bydgoszcz we współpracy z gnieźnieńską parafią katedralną. Jak przyznał dyrektor artystyczny konkursu Mariusz Kończal poziom tegorocznej edycji był bardzo wysoki. „Mam nadzieję, że chóry wyjadą z Gniezna z niekłamaną satysfakcją” – dodał.

Konkurs „Ars Liturgica” odbył się w Gnieźnie po raz drugi. Wcześniejsze edycje miały miejsce w Toruniu. Miasto św. Wojciecha wybrano ze względu na jego historię, szczególnego ducha oraz wspaniałą akustykę Bazyliki Prymasowskiej.

bgk KAI

Polecamy