wtorek, 14 lipca 2020 r.

III Archidiecezjalny Dzień Biblijny


W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbył się 9 października III Archidiecezjalny Dzień Biblijny. Gościem specjalnym spotkania był ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z warszawskiego UKSW, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.


Ks. prof. Chrostowski wygłosił prelekcję nt. roli mężczyzny i kobiety w Bożym planie stworzenia. Omawiając biblijny obraz stworzenia człowieka podkreślił, że dopiero w momencie spotkania kobiety mężczyzna uświadomił sobie, kim naprawdę jest.

„Bóg najpierw przyprowadził do mężczyzny wszelkie istoty żywe. Mężczyzna je nazywał i uświadomił sobie, że nie jest jedną z nich. Później Bóg przyprowadził do niego stworzoną przez siebie kobietę i wówczas Adam zawołał, że ta jest kością z jego kości i ciałem z jego ciała. Dopiero w tym spotkaniu z kobietą mężczyzna odkrył kim jest, że do tej pory kogoś mu brakowało. Zrozumiał, że przy kobiecie może stać się sobą. I to nie Bóg kazał mu uznać kobietę za towarzyszkę życia, ale on sam to zrobił” – tłumaczył prelegent.

Podkreślił również, że miłość łącząca mężczyznę i kobietę ma w sobie dynamizm, który jest silniejszy i potężniejszy od miłości rodzicielskiej. To właśnie ta miłość, miłość małżeńska jest przedłużeniem Bożego dzieła stworzenia. „Owocem tej miłości są kolejne pokolenia. Ona sprawia, że ludzkość potężnieje i rozrasta się w czasie i przestrzeni” – tłumaczył biblista.

Dodał również, że mężczyzna i kobieta w Bożym planie stworzenia „to uświadomienie sobie, że partnerstwo człowieka z Bogiem jest czymś fundamentalnie ważnym, ale żeby mogło się ono spełnić, trzeba budować solidarność i miłość między ludźmi”.

„Jest to wielka pochwała cielesności, płciowości, miłości, tego, co w człowieku męskie i tego, co kobiece” – dodał ks. Chrostowski, zaznaczając jednocześnie, że gdyby na owym fragmencie Biblia się kończyła moglibyśmy traktować ową apoteozę miłości małżeńskiej jako przesłanie Biblii, któremu mamy być wierni. Tak jednak nie jest. Boży plan stworzenia ukazuje nam dalej także inną rzeczywistość, rzeczywistość grzechu i upadku oraz odkrywa Boży plan zbawienia.

„Gdy czytamy Pismo Święte Starego Testamentu, a przede wszystkim Nowego Testamentu, odkrywany drugą stronę tej samej prawdy, mianowicie, żeby w pełni zrealizować Boży plan stworzenia, a nade wszystko Boży plan zbawienia trzeba podjąć ofiarę na wzór ofiary i życia Jezusa Chrystusa. Trzeba dojść do tego, na co zwrócił uwagę Jan Paweł II, że nie ma miłości ponad Miłość” – zaznaczył przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Tłumaczył również: „Miłość, która łączy mężczyznę i kobietę jest ideałem, ona zabezpiecza ludzi przed samotnością, ale istnieje także druga strona miłości, właśnie ta wymagająca ofiary i wyrzeczenia. Apoteoza ludzkiej miłości i cielesności stanowi niejako wstęp do tego, by patrząc na umęczonego i ukrzyżowanego Chrystusa, widząc i przyjmując w wierze doświadczenia Jego życia, uznać również, że dla wielu ludzi, którzy idą Jego drogą, nie ma nic większego ponad tę  Miłość” – podkreślił na koniec ks. prof. Chrostowski.

W III Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym uczestniczyli słuchacze działającej w archidiecezji gnieźnieńskiej Szkoły Słowa Bożego, katecheci, kapłani i wierni zainteresowani tematyką biblijną. Podczas spotkania obecni wysłuchali także referatu ks. dr. Cezarego Korca z Uniwersytetu Szczecińskiego, moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Odbyło się również wręczenie legitymacji nowym członkom Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Legitymacje wręczył obecny na spotkaniu bp Bogdan Wojtuś. Gnieźnieński biskup pomocniczy przewodniczył także Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej na zakończenie Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II rozpoczęło działalność w archidiecezji gnieźnieńskiej w grudniu 2006 roku. Jak przyznaje jego moderator ks. dr Paweł Podeszwa w ciągu 4 lat działalności zorganizowano szereg inicjatyw, które służą pogłębieniu znajomości Słowa Bożego oraz kształtowaniu duchowości i kultury biblijnej duchowieństwa oraz świeckich. Należą do nich: Szkoła Słowa Bożego, Archidiecezjalne Dni Biblijne, Ogólnopolska Niedziela Biblijna, rekolekcje biblijne, warsztaty dla katechetów, wykłady, konferencje, pogadanki oraz konkursy wiedzy biblijnej.

bgk KAI

Polecamy