wtorek, 7 lipca 2020 r.

Inauguracja w PWSD


W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz Instytucie Teologicznym im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie zainaugurowano dziś nowy rok akademicki. W uroczystości uczestniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który zachęcał kleryków do zdobywania nie tylko wiedzy, ale i mądrości.

 

„Być wykształconym człowiekiem to nie znaczy być mądrym. Dar mądrości bowiem nie zawsze idzie w parze z wykształceniem” – mówił Prymas, dodając, że przykładów takiego stanu rzeczy nie brakuje. Przypomniał również, że początkiem mądrości jest miłość Boża.

 

„Mądrość to specjalny dar Boży, który pomaga nam dobrze administrować naszym wykształceniem. O ten dar trzeba się nieustannie modlić” – tłumaczył abp Kowalczyk. Stwierdził również, że bez daru mądrości zdobyta wiedza stanowi tylko zbiór informacji, a najlepiej nawet wykształcony człowiek, jest niczym ewangeliczny „cymbał brzmiący”.

 

Wzorem lat ubiegłych uroczystości inauguracyjne rozpoczęła Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem abp Józefa Kowalczyka. Po Eucharystii obecni przeszli do auli gnieźnieńskiego PWSD, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci służby zdrowia i służb mundurowych oraz rektorzy gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz seminariów duchownych i zakonnych z sąsiednich diecezji. Obecny był również prymas senior abp Henryk Muszyński oraz gnieźnieński biskup pomocniczy Bogdan Wojtuś.

 

W słowie powitania rektor gnieźnieńskiego PWSD ks. dr Wojciech Rzeszowski nawiązał do hasła tegorocznej formacji: „Jawicie się jako źródła światła w świecie”. Jak tłumaczył, metafora zaczerpnięta z listu św. Pawła do Filipian dobrze ukazuje rolę, jaką chrześcijanie mają do spełnienia we współczesnym świecie.

 

„Pierwszą misją chrześcijan jest nie tyle działanie, co bycie tym, kim naprawdę są, nosicielami Bożego światła. Ta droga przeżywania własnej tożsamości jest jednocześnie formą apostolatu. W tym sensie odczytujemy dziś przesłanie hasła, które, choć skierowane do wszystkich chrześcijan, to jednak dla nas, kapłanów jest szczególnie ważne. Na mocy sakramentu święceń mamy upodobnić nasze życie do stylu życia Jezusa, bo tylko wtedy będziemy mogli prawdziwe służyć, przedłużać Jego obecność na ziemi i w przejrzysty sposób o Nim świadczyć” – tłumaczył rektor PWSD.

 

Przyznał również, że w świecie, w którym żyjemy w obliczu wielkiej erozji duchowych wartości, w dobie tak licznych przemian społecznych i kulturowych, w kontekście bolesnych i gorszących tragedii z udziałem kapłanów, o których tak wiele się mówi, taka obecność jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna.

 

„Obserwowane zmiany nie powinny rodzić lęku, ale raczej budzić w nas potrzebę wewnętrznej odnowy, otwarcia i czytelnego świadectwa” – stwierdził ks. Rzeszowski.

 

Obecni wysłuchali także wykładu inauguracyjnego ks. dr. Tomasza Głuszaka, wykładowcy Katolickiej Nauki Społecznej w PWSD nt. ewangelizacji w zglobalizowanym świecie. Jak tłumaczył prelegent, współcześnie można mówić o dwóch wykluczających się płaszczyznach realizacji globalizmu: w duchu starotestamentowej wieży Babel oraz w duchu nowotestamentowego wydarzenia Pięćdziesiątnicy. Pierwszy łączy się z koncentracją na sobie, dążeniem do osiągnięcia własnego celu, do gromadzenia dóbr doczesnych oraz budowania własnej potęgi z zamknięciem się na Boga i innych. Drugi, chrześcijański globalizm, mający zakorzenienie w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, nie jest sprawą jednostki, ale zbiorowym dziełem Kościoła powszechnego, który urzeczywistnia się w Kościołach partykularnych.

 

„Chrześcijański globalizm ma na celu duchowe dobro każdego człowieka, który przyjmie orędzie Jezusa. Nie ma on na celu dobra materialnego. Możemy powiedzieć, że tak rozumiany chrześcijański uniwersalizm wpisuje się w naturę powołania chrześcijańskiego” – tłumaczył ks. Głuszak.

 

Stwierdził również, że obecny zglobalizowany świat, będący miejscem ewangelizacji, idzie w jednym albo w drugim kierunku i na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, politycznej, społecznej, kulturowej, demograficznej, antropologicznej. W każdej z tych płaszczyzn ich twórcy stają wobec wyboru budowania globalizmu wieży Babel bądź globalizmu zapoczątkowanego przez wydarzenie Pięćdziesiątnicy.

 

Uroczysta inauguracja była także okazją do przedstawienia sprawozdania z ubiegłorocznej działalności PWSD oraz podziękowania wszystkim, którzy wspierają wspólnotę seminaryjną. Jak co roku odbyło się także ślubowanie kleryków pierwszego roku, którym abp Józef Kowalczyk wręczył indeksy. Naukę i formację w PWSD rozpoczęło sześciu młodych ludzi z parafii: św. Michała w Gnieźnie, Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, Świętego Ducha w Inowrocławiu, Świętej Trójcy w Słaboszewie, Wniebowzięcia NMP we Wrześni oraz św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu.

 

Wspólnota seminaryjna otrzymała także od parafii św. Doroty w Strzałkowie relikwie św. Hieronima. Relikwie te otrzymał przed laty od Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego nieżyjący już długoletni proboszcz w Strzałkowie ks. radca Alfons Billert.

 

bgk KAI

Polecamy