wtorek, 14 lipca 2020 r.

IX Zjazd Gnieźnieński – w marcu 2012 roku

Kolejny Zjazd Gnieźnieński odbędzie się w 2012 roku - poinformował dziś w Gnieźnie prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Prócz terminu znana jest już także tematyka spotkania: wkład chrześcijan w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

O terminie kolejnego Zjazdu Gnieźnieńskiego Prymas Polski poinformował podczas dzisiejszej inauguracji nowego roku akademickiego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Poprosił również obecnego na uroczystości prymasa-seniora abp. Henryka Muszyńskiego, by nadal czuwał nad tym przedsięwzięciem.

„Ksiądz arcybiskup zapoczątkował to dzieło i bardzo się w nie zaangażował. Mam nadzieję, że zechce je kontynuować” – mówił Prymas.

Abp Muszyński zapewnił, że uczyni to z wielką radością. Poinformował również, że odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne, podczas którego wybrano tematykę kongresu. W marcu 2012 roku uczestnicy zjazdu pochylą się nad wkładem chrześcijan w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zaprosił również obecnych na inauguracji przedstawicieli władz lokalnych do pełniejszego zaangażowania się w organizację IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to do grobu św. Wojciecha - biskupa i męczennika przybył cesarz Otton III.

Tradycję tę podjął w 1997 roku abp Henryk Muszyński, kiedy podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny u grobu patrona Polski odbyło się spotkanie papieża i 7 prezydentów państw europejskich. Był to tzw. II Zjazd Gnieźnieński.

III Zjazd Gnieźnieński odbył się w roku 2000. Spotkanie to miało wymiar ekumeniczny - przedstawiciele trzech tradycji: prawosławnej, katolickiej i ewangelickiej dokonali wówczas w imieniu swoich wspólnot wyznaniowych wzajemnego wyznania win. Wydarzeniu temu towarzyszyło również spotkanie 5 prezydentów państw europejskich.

IV Zjazd Gnieźnieński odbył się w 2003 roku pod hasłem „Quo vadis Europo”. Uczestniczyło w nim ponad 600 osób z ponad 200 miejscowości i 80 ruchów. V Zjazd Gnieźnieński zorganizowano rok później, w marcu 2004 roku, a towarzyszyło mu hasło „Europa ducha”.

VI Zjazd Gnieźnieński odbył się w dniach 16-18 września 2005 roku. Jego hasłem było „Europa dialogu” Na kongres przybyli reprezentanci Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele innych wyznań, członkowie Komisji Europejskiej, znani politycy, ludzie kultury i mediów.

Następny VII zjazd pod hasłem pod hasłem „Człowiek drogą Europy” odbył się w 2007 roku. W dniach 12-14 marca tego roku w Gnieźnie obradował VIII Zjazd Gnieźnieński, którego tematem była rodzina.

bgk KAI

Polecamy