wtorek, 14 lipca 2020 r.

Jan Paweł II pokazał nam świętość„Papież Jan Paweł II odmitologizował pojęcie świętości. Pokazał, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, ale jest zadaniem i powołaniem każdego człowieka” – powiedział KAI prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W najbliższą niedzielę, 10 października, w Polsce obchodzony będzie jubileuszowy X Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.


Prymas Polski przyznał, że wybór tematu tegorocznego Dnia Papieskiego bardzo go cieszy, wskazuje bowiem na jeden z najbardziej charakterystycznych rysów pontyfikatu Papieża Polaka – jego nieustanne przypominanie wiernym o ich powołaniu do świętości.

„Jan Paweł II pokazał, że świętość nie jest pojęciem abstrakcyjnym, należącym do przeszłości i zarezerwowanym dla wybranych. On pokazał, że święci są wśród nas. Czynił to poprzez liczne kanonizacje i beatyfikacje, ale także poprzez przykład własnego życia. Był niezwykle konsekwentny i odważny w dążeniu do osobistej świętości. Ta odwaga przejawiała się przede wszystkim w jego codziennej postawie i wierności wartościom, które głosił” – podkreślił abp Kowalczyk.

Dodał również, że Jan Paweł II był w tej postawie niezwykle autentyczny. „On nigdy nie bał się być sobą. Na każdym etapie życia: jako kapłan, biskup, kardynał, wreszcie papież odważnie realizował zadania, do których powołała go Boża Opatrzność. Ta odwaga była u Ojca Świętego czymś naturalnym. Jej podstawą, fundamentem było jego zjednoczenie z Bogiem. On żył zanurzony w Bożej rzeczywistości. Myślę, że na tym polega świętość, by w taki właśnie sposób być znakiem dla świata” – stwierdził metropolita gnieźnieński.

Zapytany o to, co znaczy być odważnym dziś, co znaczy być odważnym w Kościele, odpowiedział, że „wystarczy być po prostu sobą, tak, jak Jan Paweł II”.

„Być odważnym to znaczy być autentycznym niezależnie od tego, czy ci, którzy na mnie patrzą i mnie słuchają, będą mnie oklaskiwać, czy krytykować. Być odważnym to nie wstydzić się swojej wiary, przekonań, tożsamości, nie chować ich pod korcem” – dodał Prymas.

Przyznał również, że dla niego osobiście papież Jan Paweł II jest już święty. „Proces beatyfikacyjny niech się toczy tyle, ile trzeba. Ja wiem, że znałem świętego, bo tak żyć i pracować potrafią tylko święci” – stwierdził.

Abp Kowalczyk podziękował także wszystkim, którzy co roku angażują się w organizację Dnia Papieskiego i przede wszystkim wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

„Wyrażam swoje uznanie i wdzięczność wszystkim bezimiennym darczyńcom, którzy za pośrednictwem Fundacji wspierają zdolnych młodych ludzi. To jedno z najbardziej udanych dzieł, jakie zrodziły się z myśli Jana Pawła II. Musimy pamiętać i głośno to powtarzać – nie tylko zło jest zaraźliwe, dobro także i owoce działania Fundacji są tego najlepszym dowodem” – powiedział abp Kowalczyk.

bgk KAI

Polecamy