wtorek, 14 lipca 2020 r.

Niebieskie morze i żagle. Medytacje w roku liturgicznym

Niebieskie morze i żagle. Medytacje w roku liturgicznym - to nowa książka ks. Marka Sobocińskiego wydana przez Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.

 

Zwykła i codzienna, mozolna i tajemnicza wędrówka wiary, której szlak prowadzi poprzez okresy roku liturgicznego. Książka ta jest zbiorem rozważań, będących owocem spotkania ze Słowem Bożym, podarowanym w liturgii Kościoła i przeżywanym pośród codzienności. Słowo, objawiając życie Trójjedynego Boga w łonie Kościoła, objawia je także w całej przestrzeni naszego człowieczeństwa. To dzięki Wcieleniu Syna Bożego, wszystko co stanowi nasze człowieczeństwo i codzienność, zostaje napełnione światłem i uzdalnia nas do uwielbienia, które jest niczym innym jak tylko zdolnością do przeżycia piękna.
Autor dzieli się z Czytelnikiem swoim poszukiwaniem Boga w trudzie modlitwy i banalnej pracy, w samotności i milczeniu.

Ks. Marek Sobociński jest proboszczem we Wszemborzu, w dekanacie miłosławskim.

Polecamy