czwartek, 2 lipca 2020 r.

Nowi wolontariusze Caritas

Sześcioro kandydatów dołączy­ło 3 października do grona wo­lontariuszy Caritas Archidiece­zji Gnieźnieńskiej. Uroczysta immatrykulacja miała miejsce podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia.

 

W homilii gnieźnień­ski biskup pomocniczy przypo­mniał o potrzebie dzielenia się i pomagania bliźnim. – Ewan­gelia wzywa nas, abyśmy uczyli się dzielić. Mamy być nasta­wieni nie tylko na otrzymy­wanie, ale także na dawanie. Z tego będziemy rozliczani na Sądzie Ostatecznym – mówił bp Wojtuś. Podziękował także wszystkim zaangażowanym w działalność charytatywną, zwłaszcza pracownikom, wo­lontariuszom i darczyńcom Caritas.

 

Msza św. w katedrze gnieź­nieńskiej zainaugurowała 66. Tydzień Miłosierdzia, który – jak tłumaczy dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Jacek Dziel – ma zwró­cić uwagę na potrzeby osób ubogich, niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami. Ma również przy­pomnieć wszystkim wierzą­cym, że służba bliźniemu jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.

 

W Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej pracuje kilkuset wolontariuszy zrzeszonych w Parafialnych Zespołach Caritas i Szkolnych Kołach Caritas. Ponadto organizacja może liczyć na kilkudziesięciu tzw. wolontariuszy akcyjnych, którzy pomagają przy organizacji różnego rodzaju akcji, zbiórek, imprez charytatywnych oraz cyklicznych przedsięwzięć takich, jak choćby wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych i ubogich.

 

Polecamy