sobota, 11 lipca 2020 r.

Prymas w Kołdrąbiu


Prymas Polski abp Józef Kowalczyk spotkał się 5 października z pracownikami i podopiecznymi Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu. Okazją była 30. rocznica istnienia placówki działającej obecnie pod pieczą Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


Podczas wizyty abp Józef Kowalczyk miał okazję zwiedzić placówkę i porozmawiać zarówno z dziećmi, jak i wychowawcami. Przewodniczył także rocznicowej Mszy św. sprawowanej w intencji byłych i obecnych pracowników i wychowanków „Słonecznej Przystani”. W homilii, przypominając o przypadającym dziś wspomnieniu św. siostry Faustyny Kowalskiej, podkreślił, iż każdy wierzący zaproszony jest do kontemplacji Bożego Miłosierdzia.

„Św. Faustyna Kowalska zachęca nas, abyśmy wzywali Bożego Miłosierdzia dla nas samych i dla całego świata. To właśnie z owego zapatrzenia się w Jezusa Miłosiernego rodzi się postawa ufności i wielkodusznego oddania się Bogu. Faustyna zachwyca się tajemnicą Boga bogatego w miłosierdzie, choć z tego powodu doznaje w swoim życiu różnorodnych cierpień” – mówił Prymas.

Podkreślił również, że właśnie w kontemplacji Bożego Miłosierdzia odkryć można niezwykłą miłość Boga, która uprzedza jakiekolwiek działanie człowieka. Nawet jeśli człowiek doświadcza różnych cierpień, to Pan Bóg jest Tym, który leczy jego rany, troszczy się o niego i uczy rozpoznawania prawdziwego dobra.

„Jesteście umiłowani przez Boga. Jego miłość, choć po ludzku tak trudna do zrozumienia, jest obecna w was od samego początku. Pan Bóg daje wam siebie, abyście wzrastali w łasce, abyście wykorzystywali tę szansę, jaką stwarza wam ten Dom” – mówił do podopiecznych „Słonecznej Przystani” abp Józef Kowalczyk. Prosił ich także, aby nie zmarnowali żadnego daru, jakim Pan Bóg ich obdarzył.

Dom Dziecka w Kołdrąbiu powstał w 1980 roku w neogotyckim pałacu, w którym wcześniej mieściła się szkoła oraz Urząd Gminy. Do 1992 roku był placówką publiczną. Później został przekazany Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pod pieczą której funkcjonuje do dziś.

W „Słonecznej Przystani” przebywa stale przeszło 40 wychowanków. Placówka jest doskonale wyposażona. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji pracownię informatyczną, logopedyczną, studio muzyczne, gabinet psychologiczny oraz trzy świetlice ze sprzętem audio - wizualnym. Dom posiada także bazę sprzętu sportowo – rekreacyjnego.

bgk KAI

Polecamy